Ladok

Uppdatering 29 januari – Version 1.40

Generella nyheter

  • De URL:er (webbadresser) som används i Ladok har uppdaterats. Om du har sparade länkar eller bokmärken in i Ladok behöver därför du spara dem på nytt.

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

  • Nu går det att ta bort registrering för flera studenter samtidigt. Du kan endast ta bort registreringar på kurstillfällen vars studieperiod inte har passerats ännu. Du kan inte ta bort omregistreringar. Se mer i guiden: ”Hantera studiedeltagande för flera studenter”.
  • Dialogrutan för att ta bort förväntat deltagande för flera studenter samtidigt visar nu även tillfälleskoden för kurstillfället.

Nyheter rörande intyg

  • Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.

Nyheter rörande nationell översikt

  • Betygsskala visas för avklarade moduler eller kurser. I listan visas koden för betygsskalan, hovra över koden med muspekaren för att se benämningen på skalan.
  • Aktörer visas (t.ex. handledare eller huvudhandledare).
  • Filtreringen av innehåll i examen har förbättrats. Nu ser du en lista över alla kurser och annat som ingår i examen. Samtliga kurser som inte gavs på det lärosäte som examen utfärdades vid markeras i listan med det lärosäte som kursen gavs på.
  • För kurser med avbrott så visas inte längre avbrottsdatum i kolumnen för ”Examinationsdatum”. Hovra över ”Avbrott” eller fäll ut raden för kursen för att se avbrottsdatum.
2020-02-14 | Webmaster