Ladok

Uppdatering 25 mars – Version 1.44

Nyheter rörande startsidan

  • Nu finns bara en startsida. Den som tidigare kallades ”Betastartsida” är nu ordinarie startsida och den ursprungliga startsidan har tagits bort.
  • På startsidan finns en ny flik för användare med attesteringsrättigheter: ”Att attestera”. I fliken visas alla resultat på kurser, moduler, aktivitetstillfällen eller enskilda studenter som användaren behöver attestera resultat eller ändrade resultat på. Observera att bara resultat som klarmarkeras efter Ladok uppdateras till nya versionen (25/4) visas i fliken.
  • Möjligheten att se vad som ska attesteras via fliken ”Mina kurser (organisationsrättigheter)” har tagits bort. Använd istället fliken ”Att attestera”.
  • Fliken ”Mina kurstillfällesfavoriter” har flyttats till den nu gällande startsidan. Fliken fungerar på samma sätt som tidigare.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Vid ändring av attesterat resultat görs nu kontroll mot medarbetarrättigheter. För att förbereda ändring krävs rapporteringsrättighet (om rättighetskonfiguration är aktiverad på lärosätet), för att attestera ändring krävs attesteringsrättighet.

Nyheter rörande ärendekorgar

  • Vid fördelning till ärendekorgar är det nu möjligt att lägga in regler för att fördela tillgodoräknandeärenden utifrån den kurspaketering som ärendet är kopplat till.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

  • Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information i deltagarlistan om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.

 

2020-03-23 | Webmaster