Ladok

Uppdatering 27 januari – Version 1.60

Nyheter rörande intyg

  • Nu finns ett nytt och förbättrat resultatintyg som kan hämtas av personal och studenter i Ladok. Det nya resultatintyget har möjlighet till fler avgränsningar än tidigare, exempelvis kurser inom vald nivå. Intyget har även möjlighet att ta med mer information på intyget, exempelvis: uppgift om underkända resultat och nivå inom studieordning. På intyget som hämtas av personal skrivs automatiskt vilken användare som hämtade intyget ut. Intyg som hämtas av studenter har precis som tidigare valideringskod.

Nyheter rörande examen

  • Betavyn för fotnotshantering är nu ordinarie fotnotsvy. Den ursprungliga fotnotsvyn har tagits bort.

Nyheter rörande studiedokumentation

  • Användbarhetsförbättringar har genomförts på sidorna aktivitetstillfällen, medarbetarrättigheter samt flikarna resultatuppföljning, deltagande och grupper. Exempelvis har ordning och färg på knappar förändrats, likaså vilka symboler som visas på knappar/flikar.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • I vyn ”översikt pågående resultatrapportering” visas alla klarmarkerade men ej attesterade resultat. Alltså även eventuella resultat som klarmarkerades före 2020-03-25 (då den nya startsidan levererades) samt klarmarkeringar för (icke obligatoriska) moduler där godkänt resultat redan inkommit på aktuell kurs.
  • I vyn ”översikt pågående resultatrapportering”: Rättning av ett fel som gav dubblettposter vid filtrering på ”Aviserat till” om avisering skett flera gånger för samma resultat till samma person.
  • Medarbetarrättigheter som innehåller en begränsning på en grupp som inte längre existerar går nu att ändras. Tidigare gick det inte att ändra medarbetarättigheten efter gruppen togs bort från Ladok.

Nyheter rörande mina grupper

  • Antalet möjliga deltagare har begränsats till 300 per grupp.
  • Prestandan för mina grupper har förbättrats.


Lathundar har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-01-25 | Webmaster