Ladok

Uppdatering 21 oktober – Version 1.55

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

  • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för ”Rättigheten avser kurs” går det nu att söka på kursbenämning eller namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Nyheter rörande ”Utdata: Utfärdade bevis”

  • Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten HST/HPR

  • Utsökningsparametrarna kan sparas på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
  • Hjälp- och informationstexter har införts i gränssnittet.
  • Förstoringsglas har lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
  • Möjlighet att hantera valda begränsningar har införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
  • Det är det nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-16 | Webmaster