Ladok

Uppdatering 20 maj – Version 1.48

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det är inte längre möjligt att ändra ett attesterat resultat på en modul om ett nytt resultat har börjat rapporteras in på samma modul för studenten. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
  • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. ”enda prov” inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik (”Att attestera”).

Nyheter i utdata

  • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Behörighetsvillkor”, ”Utdata: Resultat” samt ”Utdata: Utfärdade bevis” så att du nu får ut alla sökresultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar.
  • I ”Utdata: Behörighetsvillkor” är ”Pågår inom” nu en obligatorisk utsökningsparameter.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-05-28 | Webmaster