Ladok

Uppdatering 18 november – Version 1.57

Nyheter rörande bevishantering

  • Det går nu att lägga upp lokala fotnoter på lärosätet. Dessa läggs in under ”Bevisinformation”, och kan sedan användas som mall för att lägga till fotnoter i ett bevisärende.
  • Det finns en betavy för att hantera fotnoter i bevisärenden. Under en övergångsperiod kan användaren själv välja att visa den nya betavyn eller den ursprungliga vyn. Betavyn gör det bl.a. möjligt att använda de nya lokala fotnoterna.

Nyheter rörande nationella intyg

  • Nu finns ett nytt och förbättrat verifierbart nationellt resultatintyg, som skapas av Ladok istället för av LadokPing. Nationella intyg hämtas av studenter i studentgränssnittet.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

  • Nu går det att i Ladok söka fram folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Användare som tilldelas behörighet för detta hittar sökfunktionen under: ”Studiedokumentation” -> ”Avancerat”.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-16 | Webmaster