Ladok

Uppdatering 17 juni – Version 1.50

Nyheter rörande översikt och studiedeltagande

  • I flikarna ”Översikt” samt ”Studiedeltagande” sorteras nu kurspaketeringar (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) enligt:
    1. I första hand utifrån tillstånd på kurspaketeringen
    2. I andra hand utifrån senaste aktuella kurspaketeringen.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Det går nu att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett ärende för tillgodoräknande. Detta styrs via en checkbox i när tilldelningen görs.

Nyheter rörande utdata

  • I ”Utdata: Deltagande Kurs” och ”Utdata: Deltagande kurspaketering” är det nu möjligt att exportera till CSV-fil (för att öppna i t.ex. Excel), även om man har gjort en utsökning med många kurser respektive kurspaketeringar.

Nyheter rörande forskarnivån

  • Det är nu möjligt att lägga till en ny studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken ”Studiedeltagande”. Detta kräver dock att man har behörighet för att göra detta i Ladok.

Nyheter rörande studieavgifter

  • I en post för studieavgiftsskyldighet där studenten är ”Ej avgiftsskyldig” och orsaken är ”Övriga orsaker” kan nu ”Till och med datum” anges.

 

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-06-18 | Webmaster