Ladok

Uppdatering 17 februari – Version 1.61

Nyheter rörande examensbevis

  • Nya automatiska fotnoter lanseras för tillgodoräknanden (olika för om grund eller mål tas med i beviset) och andra meriter som tas med i examensbevis. Dessa fotnoter måste aktiveras manuellt på lärosätet för att de ska börja gälla, och det går att anpassa formuleringen lokalt på lärosätet. Det går även att redigera fotnoterna direkt i bevisärendet. Instruktioner finns i lathunden för bevisförberedelser och lathunden för att handlägga examensbevis.
  • Samma fotnot sätts nu inte två gånger i samma bevis även om två olika kurser tas med som tillhör olika studieordningar men har samma avvikande enhet för omfattning.

Nyheter rörande intyg

  • Nu finns ett nytt och förbättrat registreringsintyg som kan hämtas av personal och studenter.
  • Nu finns ett nytt och förbättrat intyg över förväntat deltagande som kan hämtas av personal och studenter.

Nyheter rörande Ladok för studenter

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsuppgifter

  • Om en student som söks fram är etablerad i Ladok så är personnumret en länk som leder direkt till studentens översikt.

Nyheter rörande översikt pågående rapportering

  • Attesteringslänk visas på startsidan även för resultat som klarmarkerats för länge sedan, i de fall dessa aviserats till attestant på nytt.

 

Utbildningsmaterial har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-02-15 | Webmaster