Ladok

Uppdatering 17 december – Version 1.39

Generella nyheter
Resultatintyg kan nu begränsas på kurspaketering så att endast innehåll från t.ex. ett program eller ett ämne på forskarnivå kommer med på intyget. Detta fungerar endast för personal i Ladok (studenter kan alltså inte göra begränsningen via studentgränssnittet).

Nyheter rörande utbildning på forskarnivå

  • Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras direkt via deltagarlistan för en kurspaketering (t.ex. ett ämne på forskarnivå) genom att välja ”Visa studieaktivitet och -finansiering” och fylla i informationen i dialogrutan som öppnas.
  • ”Utdata: Studieaktivitet och -finansiering” har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för en viss period, under förutsättning att de har en registrering för den perioden.

Nyheter rörande nationell översikt
Den nationella översikten har ny design, med bl.a. tydliga kolumnrubriker och bättre utnyttjande av bredden. I och med detta kan man nu välja att visa detaljer för enskilda kurser/andra uppgifter. Även ytterligare information tillkommit:

  • Tillgodoräknande med mål ”del av kurs” visas (på samma sätt som den vanliga översikten: med stjärna och omfattning).
  • Möjlighet att filtrera listan att endast visa innehåll från en examen.
  • Huvudområde och successiv fördjupning visas. Listan kan även filtreras på detta.
  • Engelsk benämning visas för kurser.
  • Om ett annat resultat eller annan merit har en extern part som ursprung så visas även information om land.
  • Annat resultat med ursprung ”eget lärosäte” visas nu inom rätt kurspaketering.
2019-12-16 | Webmaster