Ladok

Uppdatering 12 februari – Version 1.41

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

  • Funktionaliteten ”Ta bort registrering för flera” (som kom vid förra uppdateringen av Ladok) har förbättrats. Nu är det möjligt att ta bort registreringar för studenter som är omregistrerade. Det är även möjligt att ta bort en registrering efter studieperiodens slut, detta kräver dock mer behörighet i Ladok.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Betavyn för resultatrapportering för en student (”enpersonsrapportering”) är nu ordinarie vy, vilket innebär att du kommer direkt till betavyn när du klickar på en kurs i studentens översikt.  Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

  • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

  • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering (alltså t.ex. inriktning) under den överliggande kurspaketeringen (t.ex. ett program) på samma sätt som i fliken ”Översikt”.
2020-02-14 | Webmaster