Ladok

Uppdatering 11 mars – version 1.43

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Nu går det att att ändra ett attesterat resultat (betyg och examinationsdatum). Detta görs i vyn för att rapportera på en enskild student (”enpersonsrapportering”). Ändringen behöver förberedas och sedan attesteras, detta kan göras av olika personer. Se instruktioner här: Förbered att ändra attesterat resultat, Attestera ändrat resultat

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Nu går det att göra ändringar i ett ärende för tillgodoräknande även efter att det klarmarkerats. Ändring kan göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.
  • Nu finns möjlighet att skapa och vidimera en ny ”Annan merit” direkt i ett ärende för tillgodoräknande. Den andra meriten hittar du sedan precis som vanlig i fliken ”Studentuppgifter” och avsnittet ”Andra meriter”.
  • När man i ett ärende för tillgodoräknande väljer ett ”Annat resultat” eller en ”Annan merit” som grund visas nu även omfattning i rullistan.
  • När man i ett ärende för tillgodoräknande valt ”Annan specifikation” som mål så visas nu även dess engelska benämning i ärendet.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

  • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

Nyheter rörande examen

  • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valts för ärendet.

Nyheter rörande nationell översikt

  • Nu visas även eventuell anknytning som lagts in på kurspaketeringen.
2020-03-25 | Webmaster