Ladok

Uppgradering 14 september – Version 2.0

Nyheter rörande sök kurstillfälle

  • Vyn där du söker fram kurstillfällen har två förändringar som gör att du kan anpassa sidan efter dina behov. Du kan nu både välja vilka sökparametrar och vilka kolumner som visas på sidan. Valet sparas i din webbläsares cookies, vilket gör att du kommer ha samma inställningar nästa gång du går in på sidan.

Nyheter rörande resultat

  • Alla vyer där resultat rapporteras och attesteras följer nu Ladoks nya designramverk. Framförallt är det tekniska förändringar som gjorts ”under huven”, men det finns några förändringar som användare kommer märka: nytt utseende vid val av kurstillfälle, nytt utseende för att anpassa kolumner och nytt utseende på kalendern vid val av examinationsdatum.


Information in English

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • Flera förändringar har gjorts i dialogrutan där ett nytt aktivitetstillfälle skapas och i dialogrutan där man lägger till studenter från ett kurstillfälle till aktivitetstillfället. Dels är det förändringar som gjorts för att det ska gå smidigare att skapa aktivitetstillfällen och att lägga till studenter. Dels så finns det ett nytt fält där det går att lägga in information om ”Ansvarig”, alltså personer som studenter eller personal kan vända sig till om de har frågor. ”Ansvarig” visas både i Ladok för personal och i Ladok för studenter. Här finns en kort video där alla förändringar demonstreras.

Nyheter rörande deltagarlistan på kurser och kurspaketeringar

  • I fliken ”Deltagare” på kurser och kurspaketeringar går det nu att hämta en CSV-fil, för att t.ex. hantera den i Excel. Filen innehåller den information som visas i deltagarlistan. Om deltagarlistan är paginerad i Ladok (d.v.s. visas på flera sidor) så kommer ändå alla studenter med i CSV-filen.

 

P.S. Idag släpps två rykande färska avsnitt av Ladokpodden! Vi träffar konsortiechefen Mauritz Danielsson för att prata om hur Ladok styrs, och pratar hur man kan använda Ladok smidigare med användbarhetsexperten Oskar Landfors. Lyssna här: https://ladok.se/Ladokpodden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-09-13 | Webmaster