Nyheter i Ladok

mars

2023-03-27

Uppgradering 29 mars – Version 2.14

Webmaster

Nyheter rörande avisering

 • Nu skickar Ladok ut mejlaviseringar var tionde minut, istället för varje halvtimme som tidigare. Med andra ord behöver mottagaren vänta som mest 10 minuter innan aviseringen kommer fram.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Aktivitetstillfällen skapas och ändras nu på en sida istället för via dialogruta med steg. I och med att all information nu finns på samma sida är det lättare att få en överblick över informationen och du behöver inte längre byta steg för att koppla kurs, modul och kurstillfällen till aktivitetstillfället. Den nya sidan gör det också lättare att göra rätt när du kopplar moduler, eftersom det bara är möjligt att kombinera moduler med samma betygsskala och omfattning. Moduler som inte är valbara inte heller är klickbara. Det är också en ny ordning där du väljer kurs/modul först och sedan är de tillfällen där den aktuella kursen/modulen finns med valbara. Vid valet av aktivitetstillfällestyp finns det nu också möjlighet att se beskrivningen av aktivitetstillfällestypen.
 • När du går in på ett aktivitetstillfälle har det tillkommit en ny flik, ”Administrera”, där du får en översikt över aktivitetstillfället och har möjlighet att ändra i den.

Demo av förändringarna:

 • I CSV-filen som kan tas ut från översikten för aktivitetstillfällen kommer det nu med information om tidpunkten för senaste ändring.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Vid val av grund för ett tillgodoräknande går det nu att söka i listan av kurser och om studenten bara har resultat från ett lärosäte är det förvalt.

2023-03-13

Uppgradering 15 mars – Version 2.13

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I sökvyn för aktivitetstillfällen finns en ny kolumn där datum och tid när aktivitetstillfället senast ändrades visas. Kolumnen är sorteringsbar, så du kan snabbt kan hitta de senast ändrade överst i tabellen.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • Inriktningstillfällen kan numera skapas direkt från fliken ”Struktur” på ett programtillfälle. När inriktningstillfället har skapats så läggs det direkt in i programtillfällets struktur.

 • Det finns nu länkar som leder till sidorna för de utbildningstillfällen eller utbildningar som lagts till i strukturen på ett programtillfälle. Så om du t.ex. klickar in på ett kurstillfälle som ligger i strukturen för ett programtillfälle så kommer du till kurstillfällets sida, överst på den sidan får du dessutom länkar som leder tillbaka till programmet, programtillfället och kursen.

 

februari

2023-02-27

Uppgradering 1 mars – Version 2.12

Webmaster

Nyheter rörande inloggning och länkar

 • När du loggats ut på grund av inaktivitet så kommer du numera tillbaka till samma sida som var på tidigare när du loggar in igen.

Tips! Använd bokmärken för att spara sidor eller listor som du ofta använder. Exempelvis kan du söka fram specifika kurstillfällen och sedan spara sidan som bokmärke i din webbläsare. Då kommer du tillbaka till samma utsökning när du går in på bokmärket.

 

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • På sidan för ett utbildningstillfälle går det nu att se information om utbildningen. Vilket betyder att du exempelvis kan se information om en kurs samtidigt som du skapar ett kurstillfälle. Klicka på informations-iet högst upp på sidan (efter benämningen på utbildningen) så öppnas ett fönster i högerkanten av webbläsaren.

Nyheter rörande examen

 • Informationen som tidigare fanns i dokumentet ”The Swedish Higher Education System” ingår nu i Diploma supplement.
2023-02-13

Uppgradering 15 februari – Version 2.11

Webmaster

I veckans uppgradering påverkas du endast av små förändringar i Ladok.

En rättning har gjorts så att det återigen går att skriva ut deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle i webbläsaren Microsoft Edge.

En rättning har gjorts i utdata studieaktivitet och -finansiering så att studenter med avbrott på utbildning inte längre tas med i sökresultatet.

januari

2023-01-30

Uppgradering 1 februari – version 2.10

Webmaster

Nyheter rörande studieavgifter

På sidan ”Studieavgiftsskyldighet” finns en ny tabell som sammanfattar studentens status för studieavgiftsskyldighet för en given datumperiod. Statusen ”Ej prövad” har bytt namn till ”Uppgift saknas” på den aggregerade vyn. Tabellen ersätter de två tabeller som fanns tidigare.

2023-01-16

Uppgradering 18 januari – version 2.9

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • Om ”Resultat på kurs” har rapporterats och sparats som utkast så kommer det numera rensas bort om ett tillfällesbyte görs till en kursversion med annan betygsskala. (Förändringen levererades 4 januari.)

Rättning i Ladok för studenter

 • När studenter byter vilket lärosäte de är inloggade vid så har studenter som går på flera lärosäten (som använder Ladok) inte kunnat skrolla mellan alla sina lärosäten. Detta är nu rättat så de kan se hela listan med lärosäten.

Rättning rörande massutfärdade kursbevis

 • När ett kursbevis som utfärdats via massutfärdande har det inneburit att alla kursbevis som utfärdats samtidigt som det borttagna beviset fått nytt ett beslutsdatum och beslutsfattare. Detta har nu rättats så att felet inte sker med kursbevis som massutfärdas framöver.

 

december

2022-12-19

Uppgradering 21 december – Version 2.7

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • I listan över deltagare på kursen har en varningstriangeln lagts till för de studenter som har behörighetsvillkor. Klicka på triangeln för att se information om vad behörighetsvillkoret rör.

2022-12-05

Uppgradering 7 december – Version 2.6

Webmaster

I veckans uppgradering påverkas du endast av små förändringar i Ladok.

Exempelvis så har utsökningen i ”Utdata Studieaktivitet och –finansiering” rättats så den fungerar som vanligt, och i CSV-filen som kan hämtas från ”Sök aktivitetstillfälle” står nu samma rubriker som på sidan i Ladok.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

november

2022-11-21

Uppgradering 23 november – Version 2.5

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Vid resultatrapportering på ett kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort de studenter som har gjort avbrott på kursen. Bocka för ”Dölj avbrott” överst på sidan för att filtrera bort studenterna.
 • Designen på fliken ”Resultatuppföljning” har förändrats något. De största förändringarna är att filtrering på tillstånd (registrerad, avbrott, avklarad) nu görs högst upp på sidan och val av vilka moduler som visas görs via knappen ”Visa moduler” ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-11-07

Uppgradering 9 november – Version 2.4

Webmaster

Nyheter rörande sök kurstillfällen

 • När kurstillfällen har sökts fram kan man nu även se information om finansieringsform. Välj om kolumnen ska visas via ”Anpassa kolumner”.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ett tillgodoräknande ska avse moduler (valet ”Tillgodoräkna som” -> ”del av kurs”) går det nu att även välja moduler från tidigare kursversioner. Det går bara att välja moduler från kursversioner som studenten är eller tidigare har varit registrerad på. Gäller både när studenter ansöker via Ladok för studenter och i ärenden som hanteras i Ladok för personal.

 • När studenter ansöker om tillgodoräknanden via Ladok för studenter kan de inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen i ”Tillgodoräknas som”. Detta är gjort för att förhindra att studenter som menar att få hela kursen tillgodoräknad väljer att få alla moduler tillgodoräknade, istället för helkurs.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Länken som leder till kursen (från vyn för ett aktivitetstillfälle) visas nu vilken version som avses.
 • Exporten till CSV från vyn ”Sök aktivitetstillfälle” visar nu även om aktivitetstillfället är inställt.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.