Nyheter i Ladok

november

2022-11-21

Uppgradering 23 november – Version 2.5

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Vid resultatrapportering på ett kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort de studenter som har gjort avbrott på kursen. Bocka för ”Dölj avbrott” överst på sidan för att filtrera bort studenterna.
 • Designen på fliken ”Resultatuppföljning” har förändrats något. De största förändringarna är att filtrering på tillstånd (registrerad, avbrott, avklarad) nu görs högst upp på sidan och val av vilka moduler som visas görs via knappen ”Visa moduler” ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-11-07

Uppgradering 9 november – Version 2.4

Webmaster

Nyheter rörande sök kurstillfällen

 • När kurstillfällen har sökts fram kan man nu även se information om finansieringsform. Välj om kolumnen ska visas via ”Anpassa kolumner”.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ett tillgodoräknande ska avse moduler (valet ”Tillgodoräkna som” -> ”del av kurs”) går det nu att även välja moduler från tidigare kursversioner. Det går bara att välja moduler från kursversioner som studenten är eller tidigare har varit registrerad på. Gäller både när studenter ansöker via Ladok för studenter och i ärenden som hanteras i Ladok för personal.

 • När studenter ansöker om tillgodoräknanden via Ladok för studenter kan de inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen i ”Tillgodoräknas som”. Detta är gjort för att förhindra att studenter som menar att få hela kursen tillgodoräknad väljer att få alla moduler tillgodoräknade, istället för helkurs.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Länken som leder till kursen (från vyn för ett aktivitetstillfälle) visas nu vilken version som avses.
 • Exporten till CSV från vyn ”Sök aktivitetstillfälle” visar nu även om aktivitetstillfället är inställt.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

oktober

2022-10-24

Uppgradering 26 oktober – Version 2.3

Webmaster

Nyheter rörande kurspaketering 

 • På sidan för att söka kurspaketering kan du nu välja vilka sökfält och kolumner som visas (valet sparas i din webbläsare). Istället för att kryssa i en ruta för att se en summering av antal påbörjade, avbrott m.m. så väljer du nu att visa det via val i ”Anpassa kolumner”. Om du ändrar antalet sökträffar som visas så sparas det också i webbläsaren.
 • I fliken ”Deltagare” för en kurspaketering görs filtrering av tillstånd (påbörjad, avbrott m.m.) numera i en ruta högst upp på sidan. För att visa deltagare från alla tillfällen görs valet numera via tillfällesväljaren (högst upp till vänster).

Nyheter rörande studieavgifter

 • På sidan ”Studieavgiftsskyldighet” finns nu en tabell som sammanfattar studentens status för studieavgiftsskyldighet för en given datumperiod. Så om det finns flera beslut om studieavgiftsskyldighet för ett visst datum visar tabellen endast ut den status som har högst rangordning. på så sätt får du en enklare överblick.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Om studenter ska anmäla sig själva på en tentamen (eller annan typ av aktivitetstillfällen) så ser de nu en nedräkning av hur många dagar tills anmälningsperioden öppnar respektive stänger.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-10-10

Uppgradering 12 oktober – Version 2.2

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • När aktivitetstillfällen skapas kan de sparas som utkast, då visas de inte för studenter och det kan inte heller användas för resultatrapportering. Genom att spara aktivitetstillfällen som utkast kan administratörer planera sitt arbete bättre eftersom de kan förbereda terminens aktivitetstillfällen under en längre tidsperiod, för att sedan publicera dem när studenterna ska kunna se dem. När ett aktivitetstillfälle publiceras visas det för studenter och kan användas för resultatrapportering. Se handhavande i lathunden ”Skapa aktivitetstillfälle”.
 • Det går nu att ange in många platser som finns till förfogande för aktivitetstillfället (t.ex. antal platser i den bokade lokalen). Informationen kan användas för att hålla koll på hur många av platserna som bokas upp. Observera att antalet platser inte är en begräsning – fler studenter kan alltså anmäla sig. Det går även att aktivera avisering, så att valda användare får ett mail när ett visst antal studenter har anmälts. Se handhavande i lathunden ”Skapa aktivitetstillfälle”.
 • För att beräkna anmälningsperiod behöver användaren nu klicka på ”Beräkna anmälningsperiod” för att uträkningen ska göras. Tidigare skedde beräkningen per automatik. När ett aktivitetstillfälle kopieras så följer det angivna antalet dagar med till det nya tillfället, men inte anmälningsperiod.
 • I vyn ”Sök aktivitetstillfälle” går det nu att hämta en CSV-fil med de aktivitetstillfällen som sökts fram, t.ex. för att kunna hantera listan i Excel. När listan öppnas i Excel kan den behöva formateras för att all information ska visas, det enklaste sättet är att markera alla celler och sedan dubbelklicka i rubrikraden mellan två kolumner och sedan mellan två rader.

Tips! Vill du veta mer om arbetet bakom förändringarna i aktivitetstillfälle? Lyssna på de senaste avsnitten av Ladokpodden.  

 

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går inte längre att ta bort enskilda betyg eller examinationsdatum från ett klarmarkerat resultat. Syftet med förändringen är undvika att användare av misstag tar bort information från ett klarmarkerat resultat vilket skulle leda till att resultatet inte går att attestera. Det är fortfarande möjligt att byta till ett annat betyg eller datum – eller att ta bort det klarmarkerade resultatet helt och hållet.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

september

2022-09-26

Uppgradering 28 september – Version 2.1

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • I förra versionen av Ladok förändrades dialogrutan där man lägger till studenter från ett kurstillfälle på ett aktivitetstillfälle. Den har nu förbättrats ytterligare så att valet av ”Anmäl på en gång” sparas i din webbläsare, så du inte behöver kryssa i/ur valet varje gång.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • När studenter gör studieval via Ladok för studenter så ser de nu även studietakt, studieort och undervisningsform för de kurser som är valbara.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Sökningen i vyn för att dokumentera studieaktivitet och -finansiering har förändrats gällande doktorander som gjort ett tillfällesbyte på kurspaketeringen (ämnet på forskarnivå). Om utsökningen görs för ett halvår som ingår i studieperioden för både det tidigare tillfället (som studenten bytt från) och det nuvarande tillfället (som studenten bytt till) så visas bara det tillfället som studenten nu är aktiv på. Alltså är det nu enklare att hitta rätt tillfälle att rapportera in studieaktivitet och -finansiering för dessa doktorander.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-09-12

Uppgradering 14 september – Version 2.0

Webmaster

Nyheter rörande sök kurstillfälle

 • Vyn där du söker fram kurstillfällen har två förändringar som gör att du kan anpassa sidan efter dina behov. Du kan nu både välja vilka sökparametrar och vilka kolumner som visas på sidan. Valet sparas i din webbläsares cookies, vilket gör att du kommer ha samma inställningar nästa gång du går in på sidan.

Nyheter rörande resultat

 • Alla vyer där resultat rapporteras och attesteras följer nu Ladoks nya designramverk. Framförallt är det tekniska förändringar som gjorts ”under huven”, men det finns några förändringar som användare kommer märka: nytt utseende vid val av kurstillfälle, nytt utseende för att anpassa kolumner och nytt utseende på kalendern vid val av examinationsdatum.


Information in English

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Flera förändringar har gjorts i dialogrutan där ett nytt aktivitetstillfälle skapas och i dialogrutan där man lägger till studenter från ett kurstillfälle till aktivitetstillfället. Dels är det förändringar som gjorts för att det ska gå smidigare att skapa aktivitetstillfällen och att lägga till studenter. Dels så finns det ett nytt fält där det går att lägga in information om ”Ansvarig”, alltså personer som studenter eller personal kan vända sig till om de har frågor. ”Ansvarig” visas både i Ladok för personal och i Ladok för studenter. Här finns en kort video där alla förändringar demonstreras.

Nyheter rörande deltagarlistan på kurser och kurspaketeringar

 • I fliken ”Deltagare” på kurser och kurspaketeringar går det nu att hämta en CSV-fil, för att t.ex. hantera den i Excel. Filen innehåller den information som visas i deltagarlistan. Om deltagarlistan är paginerad i Ladok (d.v.s. visas på flera sidor) så kommer ändå alla studenter med i CSV-filen.

 

P.S. Idag släpps två rykande färska avsnitt av Ladokpodden! Vi träffar konsortiechefen Mauritz Danielsson för att prata om hur Ladok styrs, och pratar hur man kan använda Ladok smidigare med användbarhetsexperten Oskar Landfors. Lyssna här: https://ladok.se/Ladokpodden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

augusti

2022-08-29

Uppgradering 31 augusti – Version 1.99

Webmaster

Nyheter rörande utdata

 • Förändringen rör utdata för: aktör, studieaktivitet och -finansiering samt uppehåll. När du väljer att söka på kurspaketering så görs nu utsökningen på alla versioner av kurspaketeringen. Tidigare behövde du välja vilken eller vilka versioner av kurspaketeringen som utsökningen gjordes på.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

juli

2022-07-04

Uppgradering 6 juli – Version 1.95

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Om det finns praktik dokumenterad för en student så kan det nu visas ut på ett resultatintyg. När studenter eller personal hämtar ett resultatintyg är det valbart att ta med information om praktik. När studenter hämtar ett nationellt resultatintyg så tas alltid information om praktik med.

Nyheter rörande utdata

 • De adresslistor som kan hämtas från utsökningar i utdata hämtar nu information om alla studenter som är med i sökresultatet. Tidigare hämtades bara de studenter som visades på skärmen. Förändringen gäller alla utdata.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

juni

2022-06-20

Uppgradering 22 juni – Version 1.94

Webmaster

Nyheter rörande flikarna översikt och studiedeltagande

 • Flikarna ”Översikt” och ”Studiedeltagande” följer nu det nya designramverket. Det innebär ingen förändring i funktionaliteten men exempelvis så framgår kurspaketeringskod tydligare.

Nyheter rörande deltagarlistan för aktivitetstillfällen

 • Visningen av anmälan har förändrats. Istället för att visa vilket datum som anmälan gjordes så visas vilken status studenten har nu (Anmäld/Avanmäld). Studenter som bara är tillagda i deltagarlistan har ingen status än. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (visar bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Kolumnen ”Mer information” har lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen/kursen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-06-07

Uppgradering 8 juni – Version 1.93

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Överst på sidan för ett aktivitetstillfälle finns nu en länk som leder till kurssidan för de kurstillfällen som aktivitetstillfället gäller. Länken visas i alla flikar på aktivitetstillfället (rapportera, attestera och deltagande).

Nyheter rörande ärenden

 • Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Nu finns det ett nytt sätt att dokumentera studieaktivitet och -finansiering. I den nya funktionen går det att söka fram doktorander som läser olika ämnen på forskarnivå, men som är aktiva inom samma halvår. I listan över sökresultatet kan man sedan dokumentera studieaktivitet och -finansiering för en doktorand i taget. Länk till lathund med instruktioner (se sida 5).

Nyheter rörande examen

 • Bevisdokumenten har tillgänglighetsanpassats.
 • Visning av bevisansökan har förbättrats:
  • Rubrik för tillgodoräknande och första tillgodoräknande hålls alltid ihop.
  • Om det finns väldigt många bilagor kan inte bilagelistan råka fortsätta utanför sidan.
  • Tabellerna för resultat och tillgodoräknanden har förbättrats ur tillgänglighetsaspekt.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • I ”Avancerad sökning” är det nu även möjligt att välja till kolumnen ”Version” i sökresultatet. Då visas vilken version av utbildningen som ett tillfälle hör till, och genom att hålla muspekaren över versionssiffran framgår det om det är den senaste versionen eller ej.
 • I ”Avancerad sökning” har sökparametern ”Pågår inom” ändrat benämning till ”Startar inom” – för att stämma överens med sökparameterns innehåll.

Nyheter rörande utbildningsplanering

 • Genom att söka fram guider i fliken ”Pågående arbete” går det att se historik för guiden, exempelvis för att se när och av vem ett visst steg färdigmarkerades. Det fungerar både för pågående och avslutade guider.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.