Ladok

Nyheter

Nyheter

Verksamhetsplan 2021

2020-12-08

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget för 2021 på sitt styrelsemöte den 24 november.

Utökat stöd för att administrera utbildningssamarbeten

2020-11-12

Ett av målen i Ladokkonsortiets verksamhetsplan för 2020 är att identifiera behoven kring utbildningssamarbeten då funktionaliteten behöver utökas. I september samlades representanter från ett antal lärosäten för att få en bild av behoven.

Verksamhetsplan 2021, var befinner vi oss nu?

2020-11-09

Under hösten arbetar vi intensivt med att ta fram en verksamhetsplan för nästa år. Verksamhetsplanen visar främst vad vi vill utveckla under det kommande året och är ett slags samlat åtagande från konsortiet.

Utökat uppdrag för lärosätena

2020-11-05

Under 2020 har universitets- och högskolesektorn fått utökat uppdrag och tilldelats extra utbildningsplatser med anledning av pandemin.