Ladok

Nyheter

Nyheter

Inspiration och tips för utbildare

2018-05-24

Under en träff för Ladokutbildare bytte deltagarna erfarenheter av hur det är att införa nya Ladok på de olika lärosätena. Hur genomförs utbildningarna på bästa sätt? Vad är de bästa råden? Här kan du ta del av en del av slutsatserna från dagen.

Så blir bemanningen i sommar

2018-03-21

Från den 9 juli till den 27 juli har vi begränsad bemanning inom Ladoksupporten. Vi vill också påminna om att synkning av utbildningstillfällen mellan Ladok och NyA måste göras senast 29 juni.

Projektavslutning med siktet framåt

2018-04-24

Förra veckan var det projektavslutning för Ladok3-projektet. Retrospektiv, tillbakablick av projektet och planering framåt. Hur går vi vidare på bästa sätt? Hur säkerställer vi att systemet är och uppfattas som lättanvänt?

Nya filmer: Examen på forskarnivå

2018-04-24

Nu finns nya filmer tillgängliga för hantering av examensutfärdande på forskarnivå. Om du ska vara med på utbildningstillfället 26/4 är det bra att förbereda dig genom att se filmerna i förväg.