Ladok

Nyheter

Nyheter

Verksamhetsplan 2020

2019-12-18

Planen har arbetats fram genom bland annat att samla in synpunkter från lärosätena,supportärenden, tidigare önskemål från lärosätena. En grupp utsedd av SUHF var rådgivande i prioriteringen av målen i verksamhetsplanen för 2020.

Förbättringar inom forskarutbildningen 2019-2020

2019-12-05

Den ”runda” forskarutbildningen har inte riktigt passat in i Ladok men nu pågår en rad åtgärder för att underlätta och förbättra för administratörerna inom forskarutbildningen.

Google Analytics i Ladok

2019-12-02

Med statistikens hjälp får vi viktig information om besökarnas beteenden som hjälper oss vid utvecklingen av systemet.

Möte kring administration av utbytesstudier

2019-11-13

Igår var det möte med representanter från olika lärosäten för att diskutera hur administration av utbytesstudier fungerar i Ladok. Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?