Ladok

Nyheter

Nyheter

Digitalisering på lärosätena

2020-10-08

Digitaliseringsutredningen har initierats utifrån den fastställda strategin för Ladok 2019-2024. Ett av målen i strategin är att Ladok ska underlätta digitaliseringsarbetet på lärosätena.

Prioriteringsrådets möte

2020-08-18

Under mötet diskuterades områden som är viktiga att jobba vidare med inför det fortsatta arbetet med VP 2021

Ladokstämma 28 maj 2020

2020-05-29

Torsdagen den 28 maj var det dags för årets Ladokstämma. Den hölls för första gången via zoom.