Ladok

Nyheter

Nyheter

Produktplan för tredje kvartalet 2022

2022-06-29

Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berättar om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under tredje kvartalet 2022.

Stöd för individuella studieplaner på forskarnivå

En förstudie som beskriver hur individuella studieplaner på forskarnivå kan hanteras i Ladok har genomförts. Styrelsen har beslutat att utveckling av den lösning som beskrivs i förstudien ska påbörjas, arbetet sätter igång i höst.

Nytt designsystem för smidigare arbete

2022-06-03

Sedan ett halvår tillbaka arbetar en grupp av utvecklare och användbarhetsexperter med att ta fram ett designsystem för Ladok för personal.