Ladok

Nyheter

Nyheter

Uppdrag i Ladokkonsortiet

2020-02-12

Har du erfarenhet av studieadministration och är intresserad av att jobba nationellt i en dynamisk miljö i team med engagerade och kunniga kollegor?

Välkommen på Ladokträff den 31 mars!

2020-01-29

Vid träffen informerar vi om utveckling och verksamhetsstöd till lärosäten och en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Verksamhetsplan 2020

2019-12-18

Planen har arbetats fram genom bland annat att samla in synpunkter från lärosätena,supportärenden, tidigare önskemål från lärosätena. En grupp utsedd av SUHF var rådgivande i prioriteringen av målen i verksamhetsplanen för 2020.

Förbättringar inom forskarutbildningen 2019-2020

2019-12-05

Den ”runda” forskarutbildningen har inte riktigt passat in i Ladok men nu pågår en rad åtgärder för att underlätta och förbättra för administratörerna inom forskarutbildningen.

Google Analytics i Ladok

2019-12-02

Med statistikens hjälp får vi viktig information om besökarnas beteenden som hjälper oss vid utvecklingen av systemet.