Ladok

Nyheter

Nyheter

Nu söker vi dig!

2021-04-16

Nu har du möjlighet att utveckla dig i en nationell och dynamisk organisation!

Aktuellt i projektet utbildningsplanering

2021-02-19

Den 1/6 håller vi ett informationsmöte, se kalendern. Nu finns den tekniska referensgruppen på plats. Sveriges lantbruksuniversitet har utsetts till mållärosäte1 och Konstfack har utsetts till testlärosäte. Om lärosätet har behov av en egen kontaktperson för projektet kan ni anmäla det till info@ladok.se.

Sammanfattning av Ladokträffen

2021-04-07

Den 24 mars arrangerade konsortiet årets Ladokträff där som mest närmare 180 personer deltog. Inbjudna till träffen var alla Ladok-intresserade från lärosätena och för andra året i rad fick träffen hållas via Zoom, för att undvika smittrisk.

Nya deltagare i Samverkansgruppen

2021-01-20

Samverkansgruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena. Vi välkomnar nya deltagare i gruppen.

Verksamhetsplan 2021

2020-12-08

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget för 2021 på sitt styrelsemöte den 24 november.

Mållärosäte 1

2021-01-18

Vi söker nu ett mållärosäte (mållärosäte 1) som är intresserat av att tidigt börja använda det nya, gemensamma stödet för utbildningsplanering som ska byggas i Ladok.