Ladok

Nyheter

Nyheter

Ladoksupporten i sommar

2019-06-04

13 till 28 juli hanteras endast ärenden som gäller akuta incidenter och driftproblem. Under den perioden hanteras inga beställningsärenden eller ärenden av våra nationella administratörer.

Möte med prioriteringsgruppen

Den 3 juni träffades prioriteringsgruppen för att bland annat diskutera lärosätenas inskickade önskemål om de fem viktigaste förbättringarna av Ladok.

Så utvecklas Ladok

Lärosäten föreslår förbättringar och studentgränssnittet förbättras i höst. Läs mer om hur Ladok utvecklas och vad som planeras framöver.

Stämma med firande

2019-05-24

Införandet av Ladok3 var ett av Sveriges största IT-och verksamhetsprojekt. Efter stämman den 23 maj samlades ett femtiotal representanter från olika lärosäten för att fira prestationen.