Ladok

Nyheter

Nyheter

Användarstudier under 2022

2023-02-08

Under 2022 genomförde Ladokkonsortiet 191 användarsessioner i form av användningstester och intervjuer.

Produktplan för första kvartalet 2023

2023-01-26

Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berättar om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under första kvartalet 2023.

Nya deltagare Samverkansgruppen

2022-11-18

Fyra nya deltagare i samverkansgruppen för Ladok. Gruppen utgör ett viktigt stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster.

Rapport från NUAK 2022

2022-11-16

Årets nationella utbildningsadministrativa konferens (NUAK) genomfördes 26-27 oktober, läs rapporten från konferensen här.