Produktplan

Planen för de kommande sprintarna under hösten 2017 ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
87 10 aug 23 aug
 • Samarbeten
 • Kurser utan angiven omfattning
 • Utdata för utbytesstudier
88 24 aug 6 sep
 • Utdata examen
 • Förbättringar av Bevisdokument
 • Hämta kurser från L3-lärosäten för bevisutfärdande
 • Gemensam examen
89 7 sep 20 sep
 • Gruppering av utbildningstyp
 • Ersätts av – merithantering
90 21 sep  4 okt
 • Aktivera nedlagd utbildning
 • SCB, samarbeten, gem exam
91  5 okt  18 okt
 • Historik över användare
 • Hantera många resultatnoteringar
 • Sök student i gem studenttjänst
92  19 okt  1 nov
 •  Bifoga dokument till TG-ärende

Denna sida uppdateras kontinuerligt. För ytterligare information om vägen mot Lund finns presentationen som hölls på informationsdagen den 23 maj 2017 här.

2017-06-30 | rebecka guzman