Produktplan

Planen för de kommande sprintarna ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Siffror inom parentes avser den sprint där målsättningen är att arbetet ska vara klart. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

För detaljerad information om vilka ärenden som planeras till vilka sprintar se dashboard ‘Underlag för sprintplanering’ (kräver Jira-inloggning).

Du kan också läsa hur etiketter på specifika ärenden används vid planering nedan.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
104  18 apr  2 maj
 • Knyta attestant till modul
 • Hantera att CSN inte klarar tillfällesbyte(avbrott)
 • Prioriterade förbättringar Ping
 • Komplettera med mer data i uppföljnings-DB
105 3 maj 16 maj
 • Ta hänsyn till överlapp kurser för bevis
 • Masshantering av kurstillfällen (regperiod)
 • Utökad hantering av antagningsmottagning, fler hinder
 • Rapporten Studiedeltagande – antagning, prioriterade förbättringar
 • Tekniska förbättringar, prestanda för HST/HPR-rapporter
 • Prioriterade förbättringar Ping
106 17 maj 30 maj
 • Knyta attestant till organisation/utbildningstypsgrupp
 • Förbättringar avseende utbytesstudier och forskarstudier (användbarhet)
 • SCB, samarbeten, gem examen
 • Tekniska förbättringar
 • Vidareutveckling av Sök population, val av alla kurser
107  31 maj  13 juni
 • Förbättrad hantering av resultatnoteringar (beständiga (version N))
 • Dokumentera beslut från betygsnämnd
 • SCB resultatrapportering forskarnivå
 • Utdata, resultat
 • Förbättringar avseende utbytesstudier och forskarstudier (användbarhet)
108 14 juni 27 juni
 • Hantera ej längre giltig grunddata
 • Hantering av lokal märkning på utbildning
 • Flöde TG-ansökan (inkl bifoga dokument)
 • Ta med modulresultat i examensbevis
 • Utdata förväntat deltagande
 • Realtidsuppdatering av UF-databasen

I projektets system för ärendehantering (Jira) används märkningen Version + Bokstav som ett sätt att sortera och gruppera ärenden.

Alla bokstäver finns inte representerade för att kunna få plats med ytterligare grupperingar om behovet skulle uppstå. De är utlagda med avseende på ungefär när i framtiden vi strävar efter att leverera funktionalitet och är inte exakt kopplade till sprintarnas nummer. Det är alltså inte en märkning för en leverans, utan bara en etikett som används vid planeringsarbetet.

Version L: Vinter 2017/2018. Avser fram till och med sprint 100.
Version N: Vår/Sommar 2018.
Version O: Sommar/Höst 2018.
2018-05-09 | Malin Eivergard