Produktplan

Presentationen av produktplanen omarbetas för närvarande.

Prioriteringsgruppens arbete  med planering av innehållet i sprintarna kan ni följa på: Grovplan
Observera att grovplanen är ett arbetsdokumet som förändras kontinuerligt.

För detaljerad information om vilka ärenden som planeras till vilka sprintar se dashboard ‘Underlag för sprintplanering’ (kräver Jira-inloggning).

2018-08-23 | Malin Eivergard