Produktplan

Planen för de kommande sprintarna ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Siffror inom parentes avser den sprint där målsättningen är att arbetet ska vara klart. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

För detaljerad information om vilka ärenden som planeras till vilka sprintar se dashboard ‘Underlag för sprintplanering’ (kräver Jira-inloggning).

Du kan också läsa hur etiketter på specifika ärenden används vid planering nedan.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
100 22 feb 7 mar
 • Flytta kurspaketeringar mellan strukturer
 • Kunna begränsa på utbildning vid Sök student
 • Möjliggöra mer uttag ur uppföljnings-DB
 • Visa antal klara för kursbetyg för varje tillfälle
 • Förbättra visning av resultatnoteringar
 • Utökade möjligheter till fördefinierade texter i bevis
 • Spara inställningar vid resultatrapportering (språkinställning)
101 8 mar  21 mar
 • Användarbehörighet på utbildningstypsgruppering (lägga till kurstillfälle)
 • Möjliggöra dokumentation av beslut om TG
 • Komplettera med mer data i uppföljnings-DB
 • Ändra i studenters studieplaner (förenkling av tillfällesbyte)
 • Ta bort avbrott på kurs trots avbrott på kurspaketering (resultatrapportering)
102 22 mar 4 apr
 • Ändra i studenters studieplaner (omval under valperiod )
 • Knyta attestant till modul
 • Hantera att CSN inte klarar tillfällesbyte(avbrott)
 • Vidareutveckling av Sök population (begränsa)
 • Styrning av ärendehantering/tilldelning
 103  5 apr  17 apr
 • Realtidsuppdatering av UF-databasen
 • Masshantering av kurstillfällen (regperiod)
 • Ta hänsyn till överlapp kurser för bevis
 • Dokumentera beslut från betygsnämnd
 • Hantering av lokal märkning på utbildning/tillfälle
 • Prioriterade förbättringar Ping
104  18 apr  2 maj
 • Förbättrad hantering av resultatnoteringar (beständiga (version N)
 • SCB, samarbeten, gem examen
 • Knyta attestant till organisation/utbildningstypsgrupp
 • Översyn av studieplansvy
 • Utökad hantering av antagningsmottagning, fler hinder
 • Hantera ej längre giltig grunddata
105 3 maj 16 maj
 • Flöde TG-ansökan (inkl bifoga dokument)
 • Rapporten Studiedeltagande – antagning, ytterligare förbättringar
106 17 maj 30 maj  

 • Ersätts av – merithantering
107  31 maj  13 juni
 •  Utdata studieavgifter, del 2
108 14 juni 27 juni

I projektets system för ärendehantering (Jira) används märkningen Version + Bokstav som ett sätt att sortera och gruppera ärenden.

Alla bokstäver finns inte representerade för att kunna få plats med ytterligare grupperingar om behovet skulle uppstå. De är utlagda med avseende på ungefär när i framtiden vi strävar efter att leverera funktionalitet och är inte exakt kopplade till sprintarnas nummer. Det är alltså inte en märkning för en leverans, utan bara en etikett som används vid planeringsarbetet.

Version L: Vinter 2017/2018. Avser fram till och med sprint 100.
Version N: Vår/Sommar 2018.
Version O: Sommar/Höst 2018.
2018-03-22 | rebecka guzman