Produktplan

Planen för de kommande sprintarna ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Siffror inom parentes avser den sprint där målsättningen är att arbetet ska vara klart. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

För mer information om hur etiketter på specifika ärenden används vid planering läs nedan.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
97 11 jan 24 jan
 • Förbättringar av intyg (inkl aktivitet mm)
 • Ändra i studenters studieplaner (val, datumperioder, ta bort och lägga till nya tillfällen flera studenter)
 • Förbättring av fotnotshantering i bevis
 • Verifierbar resultatintyg i Studentgränssnittet
 • Utdata Aktivitet och finansiering
98 25 jan  7 feb
 • Masshantering av kurstillfällen (status, regperiod)
 • Resultatrapportering vid avbrott på kurs
 • Flöde TG-ansökan (inkl bifoga dokument)
 • Förbättringar av Bevisdokument/hantering
 • Utökning av studentgränssnitt (ISP)
 • Utdata Aktör
99 8 feb 21 feb
 • Knyta attestant och resultatrapportör till modul
 • Användarbehörighet på utbildningstypsgruppering (lägga till kurstillfälle)
 • Visa antal antagna, registrerade, avklarade för varje tillfälle (mer info vid listning av tillfällen)
 • Möjliggöra mer uttag ur uppföljnings-DB
 • Kunna begränsa på utbildning vid Sök student (inkl organisation)
 • Förenkling av tillfällesbyte
 • Flytta kurspaketeringar mellan strukturer
100 22 feb 7 mar
 • Vidareutveckling av Sök population (begränsa)
 • Historik över användare (samt inaktivera, radera en användare)
 • Hantering av lokal märkning på utbildning/tillfälle
 • Spara inställningar vid resultatrapportering
 • Realtidsuppdatering av UF-databasen
101 8 mar  21 mar
 • Rapporten Studiedeltagande – antagning, ytterligare förbättringar
 • Styrning av ärendehantering/tilldelning
 • Utdata studieavgifter, del 2
 • Hantera ej längre giltig grunddata
 • Ta hänsyn till överlapp kurser
102 22 mar 4 apr
 • Förbättrad hantering av resultatnoteringar (beständiga (version N)
 • SCB, samarbeten, gem examen
 103  5 apr  18 apr
 • Översyn av studieplansvy
 • Ersätts av – merithantering
104  19 apr  2 maj
 • Utökad hantering av antagningsmottagning, fler hinder

I projektets system för ärendehantering (Jira) används märkningen Version + Bokstav som ett sätt att sortera och gruppera ärenden. Alla bokstäver finns inte representerade för att kunna få plats med ytterligare grupperingar om behovet skulle uppstå. De är utlagda med avseende på ungefär när i framtiden vi strävar efter att leverera funktionalitet och är inte exakt kopplade till sprintarnas nummer. Det är alltså inte en märkning för en leverans, utan bara en etikett som används vid planeringsarbetet.
Version L: Vinter 2017/2018. Avser fram till och med sprint 100.
Version N: Vår/Sommar 2018.
Version O: Sommar/Höst 2018.

Denna sida uppdateras kontinuerligt. För ytterligare information om vägen mot Lund finns presentationen som hölls på informationsdagen den 23 maj 2017 här.

2018-01-16 | rebecka guzman