Systemdokumentation

Idag används olika versioner av systemet parallellt av lärosätena vilket innebär att det finns flera aktiva versioner av dokumentationen.

När alla lärosäten helt gått över till nya Ladok stängs samtliga, förutom den kompletta versionen, ner.

Efter den 9 augusti 2018 kommer sidan att kräva inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala kontaktperson. Du behöver ange EPPN, namn och e-postadress.

Om du redan har en användarinloggning till systemet så kommer du att komma åt dokumentationen inifrån programmet.

Inloggning till den senaste versionen av systemdokumentationen.

Du kan även ta del av:

2018-08-21 | Malin Eivergard