Aktuella MIT-miljöer

MIT-demo MIT-IK MIT-Integration
System  https://www.mit.ladok.se https://www.mit-ik.ladok.se https://www.mit-integration.ladok.se
Studentgränssnitt https://student.mit.ladok.se/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://student.mit.ladok.se/user-idp&target=https://student.mit.ladok.se/student/shiblogin
Version Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning

Testa/demonstrera funktionalitet

Testa rapporter/ informationsobjekt

Testa konvertering mot aktuell version, för registervård.

Testa rapporter/ informationsobjekt på eget konverterat data.

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Liten mängd demodata som kan användas av lärosätena för att prova och utvärdera ny funktionalitet i systemet. Konverterat data från eget lärosäte.
Efter varje uppgradering återställs systemet och en IK-körning startas för att köras under helgen. I de fall ingen uppgradering görs, återställs systemet på fredag kväll och en ny IK-körning startas. MIT-IK-miljön innehåller de mallar och nationellt grunddata som är nödvändigt nödvändigt för informationskonverteringarna. IK-körningen delas upp i sektioner så att 5-10 lärosäten körs åt gången. Sektionsindelningen beror på i vilken ordning lärosätena ska gå över till skarp drift. 
För att ett lärosäte ska kunna använda MIT-integration gäller att man har en fungerande IK-körning. Orsaken till detta är att man vid en avbruten IK-körning riskerar att få ofullständig information i systemet, vilket i sin tur kan skapa konstiga feltillstånd och ge felaktiga resultat för integrationerna.

För de lärosäten som inte har en fullständig IK-körning krävs därför en extra ”registervård” där man helt enkelt plockar bort de delar som inte kan konverteras. Denna typ av städning kan utföras av projektet i mån av tid. Städningen innefattar ofta ett antal IK-körningar för att hitta och ta bort de delar som inte går igenom konverteringen. Städningen måste därför planeras in i god tid i förhållande till projektets övriga verksamhet.

MIT-integration är en gemensam miljö och baseras konfigurationsmässigt på MIT-IK. Miljön kommer att ha ett fast schema för uppgradering och IK-körning, som är gemensamt för alla lärosäten i miljön. Uppgradering och motsvarande IK-körning kommer att utföras ungefär varje månad. Det betyder att miljön kommer därefter att uppdateras ungefär var fjärde vecka med ny systemprogramvara och ny informationskonvertering. I samband med uppgraderingen införs även nytillkomna lärosäten i miljön.

Införande av nya lärosäten i MIT-Integration prioriteras baserat på lyckade IK-körningar samt ordning för produktionssättning.

2017-11-09 | rebecka guzman