Resultatleverans 1.4 och tidigare

Uppgraderingar i version 1.4

I version 1.4 av resultatleveransen som släpps den 2 mars till lärosätenas produktionsmiljöer, är nedanstående åtgärder inkluderade. I tabellen beskrivs ärendet samt lösningen kortfattat. För att ta del av hela ärendet, klicka på länken som tar dig till Jira. Aktuell dokumentation för resultatleveransen finns på denna länk.  

Mer information om innehållet i version 1.4 presenterades på Öppen frågestund, dels den 27 januari 2016, dels den 24 februari 2016.

Ärendenummer Ärende Lösningskommentar
LTRE-18105 Hantera flera kursversioner Man måste rapportera och klarmarkera under kurstillfället där studenten har sin registrering.

Förutom att ta bort kursversions-kontrollen i ACL:en så påverkar det då bara Ladok3-kod. Då kan man antingen ta ”workarounden” omregistrera till rätt kurstillfälle, eller så kan man alltså gå via Aktivitetstillfället på rätt kurstillfälle och rapportera där.

LTRE-18111 Skapa olika systemaktiviteter för rapportering och attestering på modul resp kurs Två systemaktiviteter:

 • En för attestering av modul
 • En för attestering av kurs (som även tillåter attestering av modul).

Om modulen är ”enda prov” ger attesteringen på modul indirekt attest av kursbetyg vilket gör att man i dessa fall behöver ha behörighet att attestera kurs.

Man har behörighet att avslå kurs även om man bara har attesteringsbehörighet för modul.

LTRE-18417 Hantera upgrade till 1.4 Åtgärdat
LTRE-18926 Ladok3 ladok3-0.34.170 Api-frontend kan inte starta springcontexten Åtgärdat
LTRE-18957 Antal “klara för slutbetyg” tar inte hänsyn till tillgodoräknade moduler Åtgärdat, de kommer med nu
LTRE-18959 Tillgodoräknanden på moduler visas inte tydligt vid rapportering på kurs Åtgärdat genom att visa texten ‘TG’ för resultat av typen tillgodo som saknar betyg.
LTRE-18963 Resultat 1.4 Problem med anslutning mot L2 MySQL pga TLS algoritminställningar i java Åtgärdat
LTRE-19078 Justering av loggning av återautentisering Åtgärdat
LTRE-16753 Öka debugutskrifter för återautentiseringen Mer debugutskrifter har lagts till vid fel för att underlätta felsökning.
LTRE-17037 Sortering av anonymeringskod Anonymiseringskoderna kommer nu alltid att vara sorterade stigande i bokstavsordning. Detta går inte att ändra i GUI.
LTRE-17329 Återautentisering kontrollerar inte att autentisering skett EFTER start av återautentisering. Åtgärdat
LTRE-18095 Rapportör kan visas som beslutsfattare på resultatverifikat Attestanten står nu som beslutsfattare och attestant.
LTRE-18098 Visa vem som klarmarkerat På rapporteringssidan jämte labeln som visar ‘Klarmarkerat’ så ligger det ett informations-i, om man hoovrar denna så dyker det upp en ruta med följande information (exempel):

Information om klarmarkerat resultat. Klarmarkerad av Eva Allsmäktig (eva@ladok3.ladok.umu.se)
2015-12-19 11:58Rättad av
Janne Resultatrapportör (janne@ladok3.ladok.umu.se)
Eva Allsmäktig (eva@ladok3.ladok.umu.se)
Anna Administratör (anna@ladok3.ladok.umu.se)

LTRE-18099 Återautentisering fungerar inte i Safari Åtgärdat
LTRE-18100 Synliggör hindrande resultat Hinder visas i GUI:t (Markering H) på relevant rad. Attestera-knappen går inte att använda om man markerat ett resultat som har stoppande hinder.
LTRE-18101 Visa tidigare noteringar Noteringar visas nu för tidigare resultat:

 • På rapporteringssidan
 • På attesteringssidan
 • På studentöversikten
LTRE-18102 Sorteringsordning på resultatnoteringar. Sortering sker alfabetiskt.

Ändring av benämning sorterar också om listan. Fungerar både för svenska och engelska.

LTRE-18103 Skilj på rättande lärare och rapportör. I dialogrutan “Klarmarkera” visas vem som är inloggad (rapportör).
LTRE-18104 Rensa genom masshantering. Åtgärdat, funktionalitet tillagd.
LTRE-18106 Tydlig progress vid masshantering. Nu finns progressbar vid spara, klarmarkera och attestera..
LTRE-18108 Visa takt konsekvent Kurstakten visas i procent i “Förbered kurstillfällen” och i “sök kurstillfälle”.
LTRE-18109 Konsekventa felmeddelanden Både vid skapande och ändrande så får man “Obligatoriskt fält” om man har tomt på för- eller efternamn.
LTRE-18110 Ta bort behörighetsprofilen “Resultat – Skriva lokalt”. Åtgärdat
LTRE-18112 Masshantering för resultatnotering. Nu går det att masshantera resultatnoteringar (skriva in en text för flera studenter samtidigt).
LTRE-18140 Fel i unittest. Åtgärdat
LTRE-18159 Failed to execute goal org.codehaus.mojo:sonar-maven-plugin:2.7.1 Åtgärdat
LTRE-18175 Säkerställ att Java 1.7 används. Åtgärdat
LTRE-18197 Konfigurera ladok3-demo-01 så att den går mot mysql på ladok3-p05. Åtgärdat
LTRE-18198 manage-cache.sh confuses hsks with similar names Åtgärdat
LTRE-18203 Dåliga tester som ej klarar nyåret. Åtgärdat
LTRE-18232 Todo decreased from 298 to 295. Åtgärdat
LTRE-18257 Resultat försvinner i verifikat om rättande lärare ej anges vid klarmarkering. Åtgärdat
LTRE-18270 Användarnamn på beslutsfattare och rättande lärare måste visas i verifikat. Åtgärdat
LTRE-18278 Tidigare avstängning utgör hinder. Åtgärdat
LTRE-18279 Tidigt avbrott följt av ny registrering Om avbrottet ligger på en senare termin än ffg så hindras man från att rapportera resultat (personen dyker aldrig upp i listan)
Om avbrottet ligger på samma termin som ffg eller tidigare så hindras man inte.
LTRE-18472 Sparaknapp i resultat-rapportering och attestering Nu finns sparaknapp
LTRE-18514 SSL-certifikaten för våra interna miljöer är på väg att löpa ut (0.34) Åtgärdat
LTRE-18536 Byt namn på systemaktivitet för attestering av modul Åtgärdat
LTRE-18564 Varna när man lämnar osparade resultat genom navigering eller paginering Åtgärdat
LTRE-18608 UU-resultat-databasen är flyttad från ladok3-p05 till ladok3-p08:3643 Åtgärdat
LTRE-18617 Om man attesterar betyg efter ändring via åtgärdsmenyn utan att spara attesteras det gamla betyget Nu syns inte “Attestera” i åtgärdsmenyn ifall man har osparade ändringar och därmed uppstår inte heller felet.
LTRE-18697 Resultatnotering, skrivningspoäng, ska ha samma format som i L2 Fungerar nu så att man kan ha upp till 5 tecken, (de som fungerar som char). T.ex. 0,5 fungerar utmärkt. Även ‘abcde’
LTRE-18710 Visningen av lokal inte bra om lokal är URL Åtgärdat, tydligare nu.

 

Uppdateringar i version 1.3

Testmiljön är uppgraderad. Eftersom man har bytt namn från telefonnummer till Support på lärosätes information så syns inget där just nu. Detta fixas under dagen.

Huvudorsaken till leveransen var förändringar av hantering då man ändrar eller tar bort betyg i gamla Ladok. Utöver det kom rättningen av minnesläckan med, hantering av återautentisering justerades samt mindre justeringar av startsidan.

Uppdateringar i version 1.2

Det som framför allt kommer att märkas för användaren av systemet är att:

 • Nu går det att ändra/rätta fel/namnbyten på användare (LTRE-15296).
 • I vyn Söka kurstillfälle är nu tabellrubrikerna detsamma som i sökfälten (LTRE-15814).
 • I studentöversikten är rubrikerna ändrade till  “Kurskod” resp “Tillfälleskod” (LTRE-15813).
 • Fel hantering vid resultatrapportering är rättad, se LTRE-15583.
 • Klarmarkering ej aktiv alltid- rättad (LTRE-15580).
 • Felaktig tabordning- rättad (LTRE-15634 ).
 • Fokusproblem i datumfältet- rättad (LTRE-15770).
 • Betygsdatum sparas inte alltid- rättad (LTRE-15611).
 • Decimaler i skrivningspoäng kan nu anges med både “,” och “.” och med en godtycklig (0-9) decimal (LTRE-15574).
 • “Obligatoriskstjärna” tillagd vid obligatoriskt fält (LTRE-15335).

Övriga fel som är åtgärdade i release 1.2

Avvikelsenr Beskrivning Allvarlighetsgrad Komponent
LTRE-15421 Se över databehörighet: Backporta till resultatleveransen Major Infrastruktur, Resultat
LTRE-15665 Dynamiskt val av datasource vid uppstart Major Resultat – ACL
LTRE-15654 Resultat cache-laddaren: Entitet saknas för id för MIU Major Resultat – ACL
LTRE-15429 Problem efter omstart av resultatmiljön Major Resultat – ACL
LTRE-15889 Stacktrace skrivs ej till loggfilen vid error när cache laddas Major Resultat – ACL
LTRE-15335 “Obligatoriskstjärna” saknas vid obligatoriskt fält (RES 1.2) Minor Kataloginformation
LTRE-15838 Kräv PasswordProtectedTransport tillsammans med forceAuthn Minor Operations
LTRE-15834 Lägg på X-Frame-Options=SAMEORIGIN på alla requests Minor Operations
LTRE-15832 Sätt begränsningar på redirects i Shibboleth SP Minor Operations
LTRE-14701 Hantera ladok3-kompabilitet med flera olika ladok2_utskick Minor Operations
LTRE-15938 Avbrott kontrolleras mot betygsdatumets termin Minor Resultat – ACL

 

2017-10-13 | Malin Eivergard