Ladok

Nya felsökningsskript i Handbok 27

2017-12-08

Det nu en ny registervårdshandbok tillgänglig, Handbok 27. Skripten finns tillgängliga som regelfiler i DB03 och i form av textfiler.

Handbok 27 innehåller åtta registervårdsskript som söker ut olika typer av felaktiga poster som upp som uppmärksammats i samband med IK-körningar och produktionssättningar.

För tre av skripten finns också tillhörande rättningsskript.