Ladok

Nya deltagare till Samverkansgruppen för Ladok (fd Prioriteringsrådet)

Man tittar i kikare
2020-12-07

Vi söker nu nya deltagare till den grupp med lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner som vi träffar regelbundet. Gruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena och hette under 2020 Prioriteringsrådet. Från 2021 byter gruppen namn till Samverkansgruppen för Ladok.

Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande verksamhetsplan samt större förändringar i produktplanen.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner och träffas var fjärde vecka. Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut. Vi söker 3 lokala kontaktpersoner och 2 lokala tekniska kontaktpersoner för tidsperioden 2021-2022.

Ni kan nominera personer på ert eget eller andra lärosäten till asa.lindberg@ladok.se senast 11/1 2021.