Ladok

Nya deltagare Samverkansgruppen

2022-11-18

Samverkansgruppen för Ladok utgör ett viktigt stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster. Den är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena.

Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande förändringar till produkten.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner där hälften av deltagarna byts ut varje år.

Från och med 2023 är följande representanter för lärosätena nya i gruppen:

  • Camilla Jönsson, Lunds universitet
  • Thomas Arnqvist, Uppsala universitet
  • Johanna Isaksson, Högskolan i Jönköping
  • Fredrike Wagnsgård, Linköpings universitet