Ladok

Ny sida för kända fel

2018-08-09

Nu finns det en Kända-felsida i Confluence. Sidan innehåller information om kända, ännu inte rättade fel i systemet som kan vara av särskilt intresse för den lokala Ladok-verksamheten på lärosätena

Läs mer om Kända-felsidan.