Ladok

Ny roll vid lärosäten – lokal teknisk kontaktperson

2019-02-15

Lokal teknisk kontaktperson

Sedan tidigare har konsortiet två formella kontaktytor med lärosätena; lokal kontaktperson och lokal objektägare. Eftersom det finns behov av en kontaktyta vad gäller integrationer och teknik så inrättas nu en ny roll: lokal teknisk kontaktperson.

Lokal teknisk kontaktperson ansvarar för att:

  • Vara mottagare av information om integrationer och teknik från konsortiet samt att sprida informationen lokalt på lärosätet.
  • Besvara vissa frågor från konsortiet på lärosätets vägnar.

Varje lärosäte utser en person och listan på tekniska kontaktpersoner uppdateras här.