Ladok

Ny referensgrupp för utbildning startar

2018-06-21

För att kunna utforma våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial på bästa sätt så bildar konsortiet en referensgrupp med deltagare från lärosätena. Vi har bett er nominera personer som idag arbetar med den lokala utbildningen av användare på lärosätet och har arbetsuppgifter som att hålla i utbildningar, ta fram utbildningsmaterial eller planera och ta fram strategier för lärosätets utbildning. Nomineringstiden har nu gått ut och alla representanter som nominerats kommer att få en plats i referensgruppen för utbildning.

De lärosäten som anmält representanter är HIG, KAU, GU, LNU, KTH, FHS, UMU och UU. Första mötet sker efter sommarsemestern och deltagarna kommer inom kort att få ytterligare information om uppstart av gruppen.

Referensgruppen kommer inledningsvis att träffas i webbmöten cirka 1 timme per månad. Fysiska hel- och halvdagsmöten kan förekomma vid  enstaka tillfällen. Ansvariga för referensgruppen i konsortiet är Klara Nordström, utbildningsansvarig tillsammans med Anders Vestin, utbildare och gruppen kommer att bestå av max 7-8 deltagare.

Tidigare meddelande om nominering

Nominera deltagare till referensgruppen

För att få en god representation i gruppen vill vi att ni skickar in förslag på deltagare. Skicka med en beskrivning av dennes roll och arbetsuppgifter i er utbildning av användare i Ladok. Vi strävar efter att få en blandning av personer med olika arbetsuppgifter inom utbildning, samt även en blandning av lärosäten som kommit olika långt i Ladok-införandet och som är olika stora sett till antal studenter.

Skicka ditt förslag innan 20 juni

Skicka förslag på kandidater till Anna Åhnberg anna.ahnberg@ladok.se senast den 20 juni.

Anmälda kandidater ska vara vidtalade och tillgängliga. Gällande ersättning så gäller principen att lärosätet bidrar med arbetstiden medan konsortiet ersätter eventuell resekostnad.