Ladok

Ny lathund och nya filmer för kurstillfällesbyten

2018-06-07

Nu finns en ny lathund och nya filmer som beskriver olika fall av kurstillfällesbyten.

Om du ska vara med på webbutbildningen den 12 juni är det bra att titta på materialet i förhand. Under webbutbildningen finns utrymme för frågor och diskussioner kring ämnet.

Lathunden ger en konceptuell beskrivning av olika fall av kurstillfällesbyten.

Filmer:

 • Kurstillfällesbyten som avses leda till omregistrering
  • Fall 1: Omregistrering på kurstillfälle.
  • Fall 2: Omregistrering på kurstillfälle där kursen har en ny version.
  • Fall 3: Omregistrering på kurstillfälle där kursen har en ny version, resultat ska rapporteras enligt den tidigare kursversionen.
  • Fall 4: Omregistrering till kurstillfälle där kursen har en ny version, resultat ska rapporteras  enligt den tidigare och nya kursversionen.
 • Kurstillfällen med flera studieperioder
  • Fall 1: Student deltar på kurstillfällets samtliga studieperioder
  • Fall 2: Studenten slutför inte kursen inom kurstillfället, när studenten fortsätter studierna genomförs ett tillfällesbyte till ett nytt kurstillfälle.
  • Fall 3: Studenten slutför inte kursen inom kurstillfället, när studenten fortsätter studierna genomförs ett tillfällesbyte till ett nytt kurstillfälle där kursen har en ny version.

Du hittar materialet här. 

 

Skicka gärna frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som håller i utbildningen.