Ladok

Ny handhavandeguide: Handlägga examensbevis

2018-11-07

Nu är en ny handhavandeguide tillgänglig som beskriver hur ärenden för examensbevis skapas, handläggs och hur examensbevis utfärdas i Ladok. Guiden är tänkt att fungera som stöd för administratörer på lärosätet som handlägger examensbevis.

Olika flöden beskrivs: ansökan som sker i studentgränssnittet och ansökan utanför studentgränssnittet, beslut som fattas i Ladok och beslut som fattas utanför Ladok samt gemensam examen.

Hanteringen är densamma för bevisärenden på grund- och avancerad nivå som på forskarnivå.

Handhavandeguiden hittar du här:

https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/arendehantering-bevis-och-tillgodoraknande/utfarda-bevis