Ladok

Ny e-learningkurs: Tillgodoräknande

2019-01-22

Ny e-learningkurs: Tillgodoräknande

I kursen demonstreras i korta filmklipp hur ärende för tillgodoräknande skapas, hur tillgodoräknandet hanteras och attesteras. Kursen visar även hur ”andra meriter” och ”andra resultat” skapas.

Kursen riktar sig till nya användare i Ladok som behöver lära sig det grundläggande handhavandet för tillgodoräknandet.

Kursen är tillgänglig på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/arendehantering-bevis-och-tillgodoraknande/handlagga-tillgodoraknande i två format:

  • Webblänk: leder till extern hemsida där kursen publicerats
  • SCORM-format: ladda ner filen för att kunna lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform

Testfrågor

Ett antal testfrågor har också tagits fram. Dessa kan lärosätet använda för att kontrollera att användarna har god kännedom om funktionaliteten innan de ges behörighet att hantera tillgodoräknande. Frågorna rör funktionaliteten i Ladok, men kan enkelt kompletteras lokalt för att testa lärosätesspecifika delar.

Frågorna är i word-format och kan t.ex. läggas upp i lärosätets lärplattform för att kunna distribueras till medarbetare. Word-filen är uppladdad på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande (längst ned på sidan), men kan endast laddas ned av personer på lärosätet som har tillgång till JIRA.