Ladok

Ny e-learningkurs: Studiedeltagande

2018-11-28

För nya användare

I korta filmklipp demonstreras funktionalitet för att hantera en students deltagande på kurser, hantera studenter som deltar i program och genomföra tillfällesbyten. Kursen riktar sig till nya användare i Ladok som behöver lära sig det grundläggande handhavandet för studiedeltagande.

Kursen är tillgänglig på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande i två format:

  • Webblänk: leder till extern hemsida där kursen publicerats
  • SCORM-format: ladda ner filen för att kunna lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform

För vidare studier kan användaren sedan läsa handhavandeguiden ”Studiedeltagande”.

Testfrågor

Ett antal testfrågor har tagits fram för studiedeltagande. Testet kan användas för att kontrollera att användarna har god kännedom om funktionaliteten innan de ges behörighet att administrera en students studiedeltagande. Frågorna rör funktionaliteten i Ladok, men kan enkelt kompletteras lokalt för att testa lärosätesspecifika delar.

Frågorna är i Word-format och kan t.ex. läggas upp i lärosätets lärplattform för att kunna distribueras till medarbetare. Word-filen är uppladdad på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande (längst ned på sidan), men kan endast laddas ned av personer på lärosätet som har tillgång till JIRA.