Ladok

NUAK 2023 – Äntligen sågs vi live!

Bild från presentationen "Från skapande av utbildning… till examen". Från vänster: Jan Winkle, Klara Nordström, Elin Jonsson, Tina Hillerborn, Lisa Peterson, John Evans
2023-11-01

Stort tack till er som deltog och bidrog till årets NUAK (Nationell utbildningsadministrativ konferens)!

I år hölls konferensen live för första gången sedan 2019, och omkring 560 personer samlades i Stockholm för den två dagar långa konferensen. Som vanligt arrangerades den av Ladokkonsortiet tillsammans med UHR (Universitets- och högskolerådet). Under dagarna hölls en rad pass för att inspirera och informera i frågor som rör antagning, studiedokumentation och examen.

Från oss på Ladokkonsortiet kunde man bland annat få en överblick över hur högskolesektorn förändrats under de senaste 75 åren, en demonstration av flödet från en utbildning skapas tills en examen utfärdas, presentation av den nya lösningen för studieavgifter och det återkommande passet tips och trix i Ladok.

Nätverkande och psykologisk trygghet var bäst

Under konferensen visade deltagarna stort engagemang, både under passen och under pauserna. I utvärderingen som gjordes efteråt lyftes just erfarenshetsutbyte och nätverkande som det bästa med NUAK 2023. Man lyfter speciellt värdet av att kunna träffas igen efter flera års uppehåll, men även att det är många nya personer som börjat under pandemin som kunnat knyta nya kontakter. Det var även uppskattat att träffa personer som arbetar i utvecklingen av NyA och Ladok.

I utvärderingen är det ett pass som sticker ut som extra uppskattat: Psykologisk trygghet med Siri Helle. Under passet lämnade vi utbildningsfrågor för ett slag och blickade istället mot den egna arbetsgruppen. Vi fick verktyg i hur man skapar en psykologiskt trygg grupp, som ger förutsättningar för innovation, lärande och teamkänsla.

Cybersäkerhet och AI fångade publikens intresse

Under andra dagen hölls seminariepass där deltagarna kunde välja ämnen att fördjupa sig i. Mest intresse fångade två pass med de högaktuella ämnena cybersäkerhet och AI. Passen drog ungefär 250 deltagare vardera.

Passet ”Cybersäkerhet – Det ökade behovet att vara cybersmart” med Caroline Forssblad (Omegapoint) handlade om hur vårt beteende är en viktig del i försvaret mot cyberattacker. Att vi inte helt kan förlita oss på tekniken för att skydda oss. Deltagarna fick med sig praktiska tips på hur man ska bete sig på ett säkert sätt och exempel på hur en attack kan se ut.

Passet ”Generativ AI i högre utbildning: Utmaningar, möjligheter och framtidsutsikter” med Peter Parnes (LTU) gav en introduktion till generativ AI. Med exempel på hur det kan användas, hur det kommer att påverka allt vi gör inom högre utbildning och hur framtidens lärande kan se ut. Det gav också en inblick i hur generativ AI kommer att utvecklas i framtiden från dagens passiva system till autonoma system som kan hantera större uppgifter helt på egen hand.

Material från seminariepassen

Presentationer från seminariepassen finns upplagda på UHRs hemsida: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/nuak-2023/program-dag-2/

Inga seminariepass spelades in under konferensen, dock är passet om tips och trix i Ladok inspelat i efterhand och återfinns på ovanstående länk.

I utvärderingen har flera efterfrågat att passet ”Från skapande av utbildning… till examen” också ska spelas in i efterhand. Passet hade den djärva ansatsen att greppa hela den studieadministrativa processen – från det att utbildning skapas i Ladok, genom antagning, studiedeltagande och resultat, för att sedan resultera i en examen. Vi har som ambition att spela in det, men återkommer om de filmerna längre fram.

Digital NUAK nästa år

NUAK hålls digitalt vartannat år och fysiskt vartannat år. 2024 kommer alltså konferensen vara digital.

En grupp med representanter från lärosäten, Ladokkonsortiet och UHR sätter ihop programmet. Är du intresserad av att vara med i planeringen? Hör av dig till Mauritz Danielsson!