Ladok

NUAK 2020 inställt

2020-04-16

Mot bakgrund av utbrottet av Covid19 har UHR och Ladokkonsortiet beslutat att ställa in årets konferens. Den skulle ägt rum i Stockholm den 23-24 september i år. Det är ett beklagligt beslut eftersom konferensen är uppskattad och håller en hög kvalitet.

Bedömningen är att konferensen inte är verksamhetskritisk och att fokus hos UHR framöver behöver finnas på kontinuitetshanteringen av den samordnade antagningen.

De nuvarande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att inte fler än 50 personer får samlas på samma ställe försvårar också planeringen av konferensen som brukar samla ca 500 deltagare. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma om rekommendationerna kvarstår eller inte i september.
För att inte tappa fart till NUAK2021 kommer planeringsgruppen att ha fortsatt kontakt och kontinuerligt stämma av möjliga idéer till nästa år.