Ladok

Nätverkande via zoom

2020-04-03

Tisdagen den 31 mars hölls årets Ladokträff. Vanligtvis är det ett tillfälle att träffa kollegor och nätverka, men i år hölls mötet via Zoom. Mötet modererades av Malin Zingmark. Det var många som ville vara med, 135 deltagare loggade in.

Information från konsortiet

Mauritz Danielsson inledde dagen med information från konsortiet. Nuläge, strategier, kommande utveckling och senaste nytt från verksamhetsstöd stod på agendan. Trots att det mesta just nu kretsar kring Corona fortgår Ladoks drift och utveckling som vanligt.

Ladok söker en ny produktägare efter Catherine Zetterqvist. Personen kommer att arbeta med att förmedla och förädla visionen för systemet, både ut mot konsortiets parter men också inåt till våra utvecklingsteam.

Rapporten från förstudien, Gemensamt stöd för utbildningsplanering,  är klar och har skickats ut till lärosätena på remiss. Remisstiden pågår fram till och med 3 april 2020.Inför Ladokstämman 28 maj kommer styrelsen att skicka ut förslag till beslut baserat på de remissvar som kommit in.

Lärosätena delar med sig

Tor Fridell från Linköpings universitet berättade om Emrex. Det är ett EU-projekt som ska göra det enklare för studenter som kommer hem från en utbytesperiod och få sina studier tillgodoräknade på sitt eget lärosäte. Frågan är hur vi får med fler utländska lärosäten. Tor pratade även om hur vi jobbar med alias-hantering.

Johanna Boynton, Nicole Wickman, Rainer Vesterinen och Anna Malmborg Lewis från Stockholms universitet berättade hur de har arbetat med tillgodoräknande i studentgränssnittet och hur det har gått.  Man har provat en gemensam ingång för alla typer av ansökningar och tanken är att alla ska behandlas lika och mer digitalt.

Johan Hedman, Högskolan i Dalarna och Janne Johansson, Ladokkonsortiet, pratade om hur Högskolan i Dalarna kom igång med Bak- och framgrund. Det är ett statistiksystem där man bland annat kan se studentens bakgrund, deras studieprestationer och var de tar vägen efter examination.

Niklas Karlsson från UKÄ och Anna Gärdqvist från SCB berättade om vad som är aktuellt från deras respektive verksamheter. Huvuduppgiften är att samla in information och ta fram statistik. Just nu görs en översyn av definitionen av distansstudenter/distansutbildning.

Ett antal frågeställningar har kommit in från lärosätena. Svaren kommer att sammanställas, skickas ut till deltagarna och läggas upp på ladok.se.

Presentationerna från dagen

Programmet och alla presentationer som visade under dagen finns på ladok.se

Enkät

Kom ihåg att svara på enkäten om hur du tyckte att Ladokträffen fungerade.

https://sv.surveymonkey.com/r/PSFDQTR