Tematräffar

Under ”Tematräffar” ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladoksupport, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

Kommande tematräffar hittar du i kalendern.

Genomförda inspelningar

Inspelade tematräffar ligger kvar här ett år.


Datum Ämne Inspelning och presentation
23/3 2023 Processer i utbildningsplanering
Demo av hur en process kan byggas upp från grunden.
Test av utbildningsplanering görs enklast i Ladoks utbildningsmiljö.
Inspelning
3/2 2023 Individuella studieplaner
Under träffen visades förslag till processflöde samt  prototyper för Ladok för personal och Ladok för studenter.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
1/2 2023 Studieavgifter
Information och demo av nya studieavgiftshanteringen. Lärosätena kan testa på den nya hanteringen i integrationstest- och testmiljö.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
17/1 2023 Frågestund digital examen
Uppföljande frågestund efter tematräffen om digital examen som hölls 19/12 2022.
Inspelning
Presentation
19/12 2022 Digital examen
Information om den planerade lösningen för digital examen i stort. Preliminär tidsplan och hur vi tänker kring delleveranser. Vi tar även ta upp sådant som lärosätena behöver tänka på för att förbereda sig inför den nya funktionaliteten.
Inspelning
Presentation
7/11 2022 Utbildningsplanering: Införandefrågor
Dialog om de frågor lärosätena har inför övergången till Ladok utbildningsplanering.
Inspelning
Chatt från mötet
2/11 2022 Utbildningsplanering: Stockholms universitets tekniska lösningar
Stockholms universitet visar och svarar på frågor om sina tekniska lösningar för att kunna använda Ladok som bas för sin utbildningsinformation.
Inspelning
Chatt från mötet
Fler frågor och svar finns i vägledningen (inloggning krävs)
20/10 2022 Förändringar i behörighetshantering och systemaktiviteter
Information om förändringar i behörighetshantering och systemaktiviteter inom domänen utbildningsinformation. Förändringarna infördes i version 2.2 (12 oktober).
Inspelning
Presentation 1
Presentation 2
Informationssida i vägledningen med frågor och svar från mötet
Chatt från mötet
1/9 2022 Aktivitetstillfällen
Under mötet visades förändringar av aktivitetstillfällen som kommer levereras den 14 september (version 2.0.0) samt förändringar sm kommer levereras senare i höst.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
19/8 2022 Resultat och aktivitetstillfällen
Under träffen demonstrerades de förändringar som kommer göras i version 2.0.0 (14 sept) gällande resultathantering och sök kurstillfällen.
Dessutom presenterades kommande förändringar i flödet för att skapa ett aktivitetstillfälle. Vi planerar att hålla ytterligare en tematräff om aktivitetstillfällen under aug/sept.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
22/6 2022 Digital examen
Under träffen ger vi en överblick av helhetslösningen, går igenom vad som är aktuellt just nu samt informerar om vad som händer härnäst.
Inspelning
Presentation
5/5 2022 Processtödet i utbildningsplanering
Information om det nya processtödet i utbildningsplanering som kan användas för att guida användarna genom flödet att arbeta med utbildningar, planer och tillfällen. Demonstration av hur ni anpassar processtödet själva och hur det kan tillämpas i praktiken.
Inspelning

Presentation

2/5 2022 Undvik redigering i bevisdokument
Som förberedelse inför kommande helhetslösning för digitala examensbevis, då bevisdokumentet ska kunna hämtas upp direkt i Ladok för studenter, har ett antal åtgärder genomförts. Med anledning av detta bjöd Ladokkonsortiet in till en tematräff. Under träffen presenterades åtgärderna som genomförts och det fanns tillfälle att ställa frågor.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

 

2023-03-23 | Webmaster