Tematräffar

Under ”Tematräffar” ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladoksupport, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

Kommande tematräffar hittar du i kalendern.

Genomförda inspelningar

Inspelade tematräffar ligger kvar här ett år.


Datum Ämne Inspelning och presentation
16/11 2021 Resultat

  • Resultat från enkäten som skickades ut i augusti till personer som arbetar med resultathantering
  • Uppföljning av de uppdaterade rapporterings- och attesteringsvyerna
  • Funktionalitet som tillkommit under hösten
  • Pågående utredningar inom resultat
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
11/11 2021 Nya utbildningstyper
Information om nya utbildningstyper för att hantera deltagande inom utbildning på forskarnivå samt vid utbildningssamarbeten.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
21/10 2021 Ersättning av informationsbehörigheter
Målgrupp för tematräffen var lokala kontaktpersoner och de på lärosätet som ansvarar för att hantera lärosätets behörighetsprofiler. Under träffen beskrevs förändringarna som kommer ske i behörighetshantering och gå igenom vad man behöver åtgärda på lärosätet.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
12/8 2021 Förändrade vyer för att rapportera och attestera
Under tematräffen gavs en presentation av arbetet med de förändrade vyerna för att rapportera och attestera, samt en demonstration av förändringarna.
Inspelning
Presentation
12/4 2021 Förbättringar rörande forskarutbildning
För att belysa de förbättringar som kan underlätta administrationen för utbildning på forskarnivå bjöd konsortiet in till en tematräff. Under träffen presenterades funktionalitet som tillkommit under de senaste åren, för att ge en överblick på hur administrationen på lärosätet kan förenklas.
Inspelning
Chatt från mötet
Presentation inkl. svar på frågor
25/2 2021 Fotnotshantering i bevis
Träffen riktar sig främst till examenshandläggare och vi går in mer i detalj på hur fotnoterna fungerar och hur fotnotstexterna kan läggas upp. Under mötet gavs även tid för att diskutera hur användningen kan se ut utifrån era behov.
Inspelning
Chatt från mötet
12/2 2021 Nya Ladok för studenter del 2
Demo av övergången till det nya gränssnittet och nyheter sedan sist (se även föregående möte).
Inspelning
Presentation
13/1 2021 Nya Ladok för studenter del 1
Demo av det nya Ladok för studenter samt information om övergången till det.
Inspelning
Presentation

 

2021-12-03 | Webmaster