Tematräffar

Under ”Tematräffar” ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladoksupport, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

Kommande tematräffar hittar du i kalendern.

Genomförda inspelningar

Inspelade tematräffar ligger kvar här ett år (undantag: tematräffar om digital examen kommer ligga kvar hela 2023).


Datum Ämne Inspelning och presentation
15/9 2023

Mikropresentation om bak- och framgrund
Under hösten 2023 fortsätter vi med mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.

Inspelning
14/9 2023

Tematräff: Hantering av utbildningsutbud
Under träffen gick vi igenom antaganden kring vilka behov som behöver mötas för att skapa ett sammanhållet utbud i Ladok. Vi presenterade även den enkät som vi önskar att ni fyller i för att vi ska få en större förståelse för era behov.

Inspelning
8/9 2023 Mikropresentation om bak- och framgrund
Under hösten 2023 fortsätter vi med mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
Inspelning
1/9 2023 Mikropresentation om bak- och framgrund
Under hösten 2023 fortsätter vi med mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
Inspelning
25/8 2023 Mikropresentation om bak- och framgrund
Under hösten 2023 fortsätter vi med mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
Inspelning
20/6 2023 Digital examen
Under träffen gavs en lägesbeskrivning kring av digital examen samt övergripande information om funktionaliteten för rättelser och ändringar.
Inspelning
Presentation
16/6 2023 Mikropresentation om bak- och framgrund
Under juni 2023 genomförs tre mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
Inspelning
Presentation
9/6 2023 Individuella studieplaner (nr 3)
Tematräffen genomfördes i samband med att funktionalitet för ISP levererades till lärosätenas testmiljöer. Under träffen gavs en introduktion och demo av funktionaliteten. Mötet var uppdelat i pass.
Inspelning
Presentation
Manuskript för demoISP Vägledning: Leverans till testmiljö
Enkät
9/6 2023 Mikropresentation om bak- och framgrund (2 av 3)
Under juni 2023 genomförs tre mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
Inspelning
2/6 2023 Mikropresentation om bak- och framgrund (1 av 3)
Under juni 2023 genomförs tre mikropresentationer om Bak-och framgrund för att visa upp databasens olika möjligheter.
Inspelning
Presentation
14/4 2023 Process: Redigera och skapa ny kursversion
Presentation av vilka delar i Ladok som påverkar hur attribut kan ändras. Demonstration av hur processer kan byggas för att redigera kursversion och skapa ny kursversion.
Inspelning
Presentation
24/3 2023 Individuella studieplaner (nr 2)
Tematräffen var uppdelad på två pass där det första passet tog upp administrationen av ISP d.v.s. processkonfiguration, behörigheter, utsökning av individuella studieplaner m.m. Det andra passet handlade om innehållet i ISP dvs. avhandlingsarbete, kurser och konferenser, fritext m.m.
Inspelning pass 1
Inspelning pass 2
Presentation
Chatt från mötet
23/3 2023 Process: Skapa ny kurs
Demo av hur en process kan byggas upp från grunden. Fokus är process för ny kurs.
Test av utbildningsplanering görs enklast i Ladoks utbildningsmiljö.
Inspelning
3/2 2023 Individuella studieplaner (nr 1)
Under träffen visades förslag till processflöde samt  prototyper för Ladok för personal och Ladok för studenter.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
1/2 2023 Studieavgifter
Information och demo av nya studieavgiftshanteringen. Lärosätena kan testa på den nya hanteringen i integrationstest- och testmiljö.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
17/1 2023 Frågestund digital examen
Uppföljande frågestund efter tematräffen om digital examen som hölls 19/12 2022.
Inspelning
Presentation
19/12 2022 Digital examen
Information om den planerade lösningen för digital examen i stort. Preliminär tidsplan och hur vi tänker kring delleveranser. Vi tar även ta upp sådant som lärosätena behöver tänka på för att förbereda sig inför den nya funktionaliteten.
Inspelning
Presentation
7/11 2022 Utbildningsplanering: Införandefrågor
Dialog om de frågor lärosätena har inför övergången till Ladok utbildningsplanering.
Inspelning
Chatt från mötet
2/11 2022 Utbildningsplanering: Stockholms universitets tekniska lösningar
Stockholms universitet visar och svarar på frågor om sina tekniska lösningar för att kunna använda Ladok som bas för sin utbildningsinformation.
Inspelning
Chatt från mötet
Fler frågor och svar finns i vägledningen (inloggning krävs)
20/10 2022 Förändringar i behörighetshantering och systemaktiviteter
Information om förändringar i behörighetshantering och systemaktiviteter inom domänen utbildningsinformation. Förändringarna infördes i version 2.2 (12 oktober).
Inspelning
Presentation 1
Presentation 2
Informationssida i vägledningen med frågor och svar från mötet
Chatt från mötet
22/6 2022 Digital examen
Under träffen ger vi en överblick av helhetslösningen, går igenom vad som är aktuellt just nu samt informerar om vad som händer härnäst.
Inspelning
Presentation

 

2023-09-15 | Webmaster