Tematräffar

Under ”Tematräffar” ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladoksupport, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

Kommande tematräffar hittar du i kalendern.

Genomförda inspelningar

Inspelade tematräffar ligger kvar här ett år.


Datum Ämne Inspelning och presentation
5/5 2022 Processtödet i utbildningsplanering

Information om det nya processtödet i utbildningsplanering som kan användas för att guida användarna genom flödet att arbeta med utbildningar, planer och tillfällen. Demonstration av hur ni anpassar processtödet själva och hur det kan tillämpas i praktiken.

Inspelning

Presentation

2/5 2022 Undvik redigering i bevisdokument
Som förberedelse inför kommande helhetslösning för digitala examensbevis, då bevisdokumentet ska kunna hämtas upp direkt i Ladok för studenter, har ett antal åtgärder genomförts. Med anledning av detta bjöd Ladokkonsortiet in till en tematräff. Under träffen presenterades åtgärderna som genomförts och det fanns tillfälle att ställa frågor.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
14/3 2022 Delning av examen
En funktion för verifiering av examen införas i Ladok (version 1.88). Under träffen beskrevs bakgrunden till varför vi utvecklat funktionen, den nya funktionaliteten gicks igenom och vi informerade om hur lärosätena kan arbeta med att sprida information om den nya verifieringsmöjligheten.
Inspelning
Presentation
1/2 2022 Lokal märkning
En förbättrad funktionalitet av Lokal märkning i Uppföljning infödes i Ladok (version 1.81). Under träffen beskrevs förändringarna och den nytillkomna funktionaliteten samt vad man behöver tänka på när man t.ex. grupperar utsökningen respektive tar ut rapportunderlag.
Inspelning
Chatt från mötet
19/1 2022 Utbildningsplanering
Demonstration av den funktionalitet som finns tillgänglig och information om planerna framöver.
Inspelning
Presentation
16/11 2021 Resultat

  • Resultat från enkäten som skickades ut i augusti till personer som arbetar med resultathantering
  • Uppföljning av de uppdaterade rapporterings- och attesteringsvyerna
  • Funktionalitet som tillkommit under hösten
  • Pågående utredningar inom resultat
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
11/11 2021 Nya utbildningstyper
Information om nya utbildningstyper för att hantera deltagande inom utbildning på forskarnivå samt vid utbildningssamarbeten.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
21/10 2021 Ersättning av informationsbehörigheter
Målgrupp för tematräffen var lokala kontaktpersoner och de på lärosätet som ansvarar för att hantera lärosätets behörighetsprofiler. Under träffen beskrevs förändringarna som kommer ske i behörighetshantering och gå igenom vad man behöver åtgärda på lärosätet.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
12/8 2021 Förändrade vyer för att rapportera och attestera
Under tematräffen gavs en presentation av arbetet med de förändrade vyerna för att rapportera och attestera, samt en demonstration av förändringarna.
Inspelning
Presentation

 

2022-05-05 | Webmaster