Supportstugor

Supportstugor hålls för att lärosätena ska kunna ställa frågor direkt till konsortiets verksamhetsexperter, införandestöd och utvecklare. Mötena hålls när det finns stort behov av support, oftast i samband med att större nyheter införs i Ladok.

Inbjudan till kommande supportstugor finns i kalendern.

Tidigare supportstugor

Inspelningar

Supportstugorna spelas oftast inte in, men i de undantagsfall som inspelning görs så finns länkar till det här.

Frågor och svar

Eftersom supportstugorna inte spelas in dokumenterar vi istället de frågor och svar som tas upp under mötet. Det finns tillgängligt i vägledningen (kräver inlogg):

2023-04-20 | Webmaster