NUAK

Den årliga konferensen NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet. Namnet är en akronym för nationell utbildningsadministrativ konferens och fokus ligger på frågor som rör antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett mer generellt perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

NUAK 2021

NUAK 2021 hålls online  25-28 oktober. Se mer information på https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/nuak/.

NUAK 2020 inställt

P g a Corona-pandemin ställdes NUAK 2020 in.

NUAK 2019 i Göteborg

NUAK 2019 hölls den 24-25 september i Göteborg.
Information om konferensen hittar du på UHR:s webb.

NUAK 2018 i Stockholm

NUAK 2018 ägde rum 1–2 oktober i Stockholm.
Här hittar du presentationerna från NUAK 2018.

NUAK 2017 i Lund

NUAK 2017 ägde rum i Lund 18-19 september 2017.
Här hittar du presentationerna från NUAK 2017.

2021-08-31 | Webmaster