NUAK

Den årliga konferensen NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet. Namnet är en akronym för nationell utbildningsadministrativ konferens och fokus ligger på frågor som rör antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett mer generellt perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

NUAK 2023 i Stockholm

NUAK 2023 hålls 10-11 oktober i Solna. Mer information och anmälan finns på UHR:s hemsida

NUAK 2022 online

NUAK 2022 hölls online 26-27 oktober.

NUAK 2021 online

NUAK 2021 hölls online  25-28 oktober.

NUAK 2020 inställt

P g a Corona-pandemin ställdes NUAK 2020 in.

NUAK 2019 i Göteborg

NUAK 2019 hölls den 24-25 september i Göteborg.

NUAK 2018 i Stockholm

NUAK 2018 ägde rum 1–2 oktober i Stockholm.

NUAK 2017 i Lund

NUAK 2017 ägde rum i Lund 18-19 september 2017.

2023-07-20 | Webmaster