NUAK

Den årliga konferensen NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet. Namnet är en akronym för nationell utbildningsadministrativ konferens och fokus ligger på frågor som rör antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett mer generellt perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

NUAK 2019 i Göteborg

Gör dig redo för nästa NUAK som 2019 kommer att hållas 24-25 september i Göteborg.
Progranmmet håller just nu på att sammanställas.

Information om konferensen hittar du på UHR:s webb.
Anmälan öppnar i slutet av maj.

NUAK 2018 i Stockholm

NUAK 2018 ägde rum 1–2 oktober i Stockholm.
Här hittar du presentationerna från NUAK 2018.

NUAK 2017 i Lund

NUAK 2017 ägde rum i Lund 18-19 september 2017.
Här hittar du presentationerna från NUAK 2017.

 

2019-05-03 | Malin Eivergard