Mer om NUAK

NUAK är en samproduktion mellan Universitets- och högskolerådet och Ladokkonsortiet och är inriktat på frågor inom antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

NUAK hölls för första gången 2009, då den ersatte tre separata konferenser.

NUAK är en akronym för nationell utbildningsadministrativ konferens.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer. Konferensen lockar även andra grupper, t.ex. utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare.

Syftet med konferensen

Varje år hålls NUAK för att de som arbetar med utbildningsadministration ska kunna diskutera och belysa frågor som finns i verksamheten. På konferensen finns även utrymme för reflektioner kring hur de administrativa insatserna påverkas av det omgivande samhällets förändringar och förväntningar.

De olika seminarierna på NUAK anknyter på olika sätt till administratörernas vardag, och tanken är att konferensdeltagarna ska få nya idéer, inspiration och insikter.

Övergripande idé

Det finns väldigt många intressanta projekt och utvecklingsarbeten i högskolesektorn och vi tror att det är inspirerande att lära av varandra. Därför är många av föreläsarna på konferensen själva aktiva på universitet och högskolor. Men vi vill självklart få in nya idéer genom att bjuda in föreläsare även utanför sektorn, intressanta projekt från näringslivet kan nästan alltid appliceras på den offentliga sektorn.

2020-01-14 | Webmaster