Ladokträff 30 mars 2022

Onsdagen den 30 mars hölls årets första Ladokträff.

Agenda
• Inledning, konsortiechef Mauritz Danielsson
• Aktuellt inom utvecklingen av Ladok, strategisk produktägare Magnus Mörck
• Presentation av nya lärosäten i konsortiet, verksamhetsexperter Gunnar Råhlén och Jan Winkle
• Hantering av gamla Ladok, verksamhetsexpert Tor Fridell

Paus med mingel i smågrupper

• Informationssäkerhet i Ladok, verksamhetsexpert Gunnar Råhlén
• Aktuellt inom utveckling av stöd för utbildningsplanering, projektledare Malin Zingmark med flera
• Paus med mingel i smågrupper
• Utveckling av stöd för hantering av betalande studenter, verksamhetsexpert Elisabeth Larsson

Presentationer och inspelningar hittar du på den här sidan efter Ladokträffen.

Inspelning

Presentationer

2022-12-15 | Webmaster