Ladokträff 22 november 2018

Resultat på mentometer-frågan; Vad är de viktigaste frågorna framöver. Ladokträffen hölls på Karolinska Institutet den 22 november 2018. De presentationer som visades under dagen hittar du här nedan.

Presentationer: 

Konsortiets strategi och styrning framåt. Mauritz Danielsson.
Kommande utveckling av Ladok, en ny prioriteringsgrupp tar form. Catherine Zetterqvist, Gunnar Råhlen. 
Aktuella frågor från drift och support. Staffan Ekstedt. 
Senaste nytt från verksamhetsstöd. Anna Åhnberg. 
De sista produktionssättningarna. Malin Zingmark. 

Så arbetar teamen inom verksamhetsstöd.  Linda Strand-Lundberg, Gunnar Råhlén, Jan Winkle.

Kommande utbildningar, lär dig kortkommandon som sparar tid, så arbetar referensgruppen för utbildningar. Pågående arbete med att se över och hitta rätt i utbildningsmaterialAnders Westin och Klara Nordström.

Användartester i vardagen. Anders Stenebo

Utbildningstillfälleshantering på Linnéuniversitetet.
Jirina Fahlen Jonsson, Linnéuniversitetet.

Utbildning på forskarnivå. Så arbetar vi vid KI.
Cecilia Lind och Eva Ringnell, Karolinska institutet.

Utbildning på forskarnivå. Så arbetar vi vid SU.
Susanne Stenius och Nicole Wickman, Stockholms universitet.

Arbetet med de studieadministrativa processerna.
Ida Francke, BTH.

Avrundning och sammanfattning. Mauritz Danielsson.

2019-02-27 | Malin Eivergard