Ladokträff 22 maj 2018

Informationsdagen tisdagen den 22 maj kl 9-16

Inledning samt agenda för dagen.

Ladokkonsortiets organisation efter Ladok3-projektet
Mauritz Danielsson, konsortiechef.

Drift av Ladok – prioriteringar, förbättringar, uppföljning med mera.
Staffan Ekstedt, ansvarig för applikationsdrift.

Vidareutveckling av Ladok och prioriteringar – så jobbar vi.
Catherine Zetterqvist, huvudprojektägare.

Erfarenheter från digital examen på Linnéuniversitetet
Ulrika Ehrenstråle, kvalificerad handläggare.

Tips från vår produktionssättning, lärdomar från Lund.
Karim Andersson, systemförvaltare.

Gemensam support för Ladok.
Emma Wallmark, ansvarig för nationella Ladok-supporten.

Så fungerar vår lokala support. Stockholms universitet berättar.
Erik Wallenberg, byrådirektör och Nicole Wickman, systemförvaltare och utbildningsansvarig.

Integrationer med Ladok – så här har BTH gjort.
BTH har utvecklat många egna integrationer mellan Ladok och andra stödsystem, exempelvis egen studentportal, mobil-app, lärplattform och Inspera.
Karolina Tuvesson, lokal projektledare och Leif

Nu är Ladok3-projektet slut! Summering av projektets erfarenheter. Johan Sjödin, huvudprojektledare

2019-02-27 | Åsa Lindberg