Ladokträffar

 

Välkommen den 10 april 2019

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Lokal: Bryggarkungen på Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

09.00-09.30 Fika och mingel (30 min)

09.30-10.45: Inledning av konsortieledningen (ca 75 min)

 • Konsortiets strategi och styrning framåt. Mauritz Danielsson.
 • Utvecklingen av Ladok, grovplanen framåt. Catherine Zetterqvist.
 • Aktuellt från drift och support, Staffan Ekstedt.
 • Senaste nytt från verksamhetsstöd. Anna Åhnberg.
 • Utredning av gemensam utbildningsdatabas. Malin Zingmark.
 • Tid för frågor.

10.45.11.00: Kort paus med kaffe och te (15 min)

11.00-11.20 Så arbetar vi med verksamhetsstöd (20 min)

 • Så arbetar teamen inom verksamhetsstödet idag övergripande samt förändringstankar beträffande kvalitetsutveckling av 3:e linjens support. Linda Strand-Lundberg, Jan Winkle, verksamhetsstöd.
 • Ny beställningsportal i Jira ersätter SDPlus Emma Wallmark, gemensam support, Ladokkonsortiet.

11.20-12.00  Retro från årsredovisningen (30 minuter + 10 minuter frågor)
Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet.

12.00-13.00 (60 min)
Lunch och kaffe på restaurang Westman.

13.00-13.40 Utbytesstudier (30 min + 10 minuter frågor)
Per Auster, Lunds universitet och Annika Björklund, Uppsala universitet.

13.40-14.00 Användarstudier- och tester på olika lärosäten (20 min)
Anders Stenebo berättar hur konsortiet använder sig av användarstudier- och tester på olika lärosäten.

14.00-14.10 Bensträckare (10 min)

14.10-15.00 Diskussion i mindre grupper (50 minuter)

Diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper med representanter från konsortiet.
Obs! Ange i meddelanderutan om du behöver specialkost samt vilket pass du vill delta i. Principen först till kvarn gäller för deltagande i passen.

 • PASS 1: Lokal Adlersparre, 45 personer
  Vägledning, utbildning och systemdokumentation. Victor Claesson, Klara Nordström, Margita Westin.
 • PASS 2: Lokal Oscar, 25 personer
  Personnummer, identitetshantering och kommande utveckling. Hans Persson.
 • PASS 3: Lokal Karl Johan, 25 personer
  Erfarenhetsutbyte med andra lärosäten, tips & trix & förbättringsförslag. Jan Winkle.

15.00-15.15 Fika och mingel

15.15- 15.30 Avrundning och sammanfattning, tyck till med mentometer

Avrundning och sammanfattning , Mauritz Danielsson.

Observera! Sista anmälningsdag är den 3 april 17.00. Max 5 bokningar per lärosäte.

 

Presentationer från tidigare Ladokträffar

Ladokträffen den 22 november 2018.

Ladokträff 22 maj 2018. 

Ladokträff 23 maj 2017. 

 

2019-03-05 | Malin Eivergard