Ladokträffar

Svar på frågan: Vad var bäst med dagens Ladokträff 10 april.

 

Ladokträff den 10 april 2019

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Träffarna spelas inte in men efter träffen så lägger vi upp presentationerna.
Lokal: Bryggarkungen på Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

PROGRAM

09.00-09.30 Fika och mingel (30 min)

09.30-10.45: Inledning av konsortieledningen (ca 75 min)

10.45.11.00: Kort paus med kaffe och te (15 min)

11.00-11.20 Så arbetar vi med verksamhetsstöd (20 min)

11.20-12.00  Retro från årsredovisningen (30 minuter + 10 minuter frågor)
Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet.

12.00-13.00 (60 min)
Lunch och kaffe på restaurang Westman.

13.00-13.40 Utbytesstudier (30 min + 10 minuter frågor)
Per Auster, Lunds universitet och Annika Björklund, Uppsala universitet.

13.40-14.00 Användarstudier- och tester på olika lärosäten (20 min)
Så använder sig konsortiet av användarstudier- och tester.

14.00-14.10 Bensträckare (10 min)

14.10-15.00 Diskussion i mindre grupper (50 minuter)

15.00-15.15 Fika och mingel

15.15- 15.30 Avrundning och sammanfattning, tyck till med mentometer

Avrundning och sammanfattning , Mauritz Danielsson.

 

Presentationer från tidigare Ladokträffar

Ladokträffen den 22 november 2018.

Ladokträff 22 maj 2018. 

Ladokträff 23 maj 2017. 

 

2019-04-11 | Malin Eivergard