Ladokträffar

Deltagarnas svar på frågan: Det bästa med Ladokträffen 10 april 2019.

Information och erfarenhetsutbyte

Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vi informerar om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden används för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Träffarna spelas inte in men efter träffen lägger vi upp presentationerna.

Här kan du se inspelningar och presentationer från den senaste ladokträffen, den 24 mars 2021.

2021-04-06 | Webmaster