Ladokträffar

Deltagarnas vvar på frågan: Det bästa med Ladokträffen 10 april 2019.

Information och erfarenhetsutbyte

Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vi informerar om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden används för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Träffarna spelas inte in men efter träffen så lägger vi upp presentationerna.

Ladokträff den 10 april 2019
Lokal: Bryggarkungen på Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

PROGRAM
09.00-09.30 Fika och mingel (30 min)

09.30-10.45: Inledning av konsortieledningen (ca 75 min)

10.45.11.00: Kort paus med kaffe och te (15 min)

11.00-11.20 Så arbetar vi med verksamhetsstöd (20 min)

11.20-12.00  Retro från årsredovisningen (30 minuter + 10 minuter frågor)
Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet.

12.00-13.00 (60 min)
Lunch och kaffe på restaurang Westman.

13.00-13.40 Utbytesstudier (30 min + 10 minuter frågor)
Per Auster, Lunds universitet och Annika Björklund, Uppsala universitet.

13.40-14.00 Användarstudier- och tester på olika lärosäten (20 min)
Så använder sig konsortiet av användarstudier- och tester.

14.00-14.10 Bensträckare (10 min)

14.10-15.00 Diskussion i mindre grupper (50 minuter)

15.00-15.15 Fika och mingel

15.15- 15.30 Avrundning och sammanfattning, tyck till med mentometer

Avrundning och sammanfattning , Mauritz Danielsson.

2020-01-14 | Webmaster