Ladokträffar

Resultat på frågan; Vad är de viktigaste frågorna framöver.

Från och med hösten 2018 kommer vi att ha två Ladokträffar där vi träffas för att informera om nyheter och byta erfarenheter. Träffen är öppen för alla som är intresserade av Ladok men vi vänder oss främst till dig som är lokal kontaktperson, lokal projektledare eller arbetar inom lokal förvaltning, support och utbildning.

Ladokträffen den 22 november

Den senaste Ladokträffen hölls på Karolinska Institutet den 22 november. De presentationer som visades under dagen hittar du här nedan.

Presentationer: 

Konsortiets strategi och styrning framåt. Mauritz Danielsson.
Kommande utveckling av Ladok, en ny prioriteringsgrupp tar form. Catherine Zetterqvist, Gunnar Råhlen. 
Aktuella frågor från drift och support. Staffan Ekstedt. 
Senaste nytt från verksamhetsstöd. Anna Åhnberg. 
De sista produktionssättningarna. Malin Zingmark. 

Så arbetar teamen inom verksamhetsstöd.  Linda Strand-Lundberg, Gunnar Råhlén, Jan Winkle.

Kommande utbildningar, lär dig kortkommandon som sparar tid, så arbetar referensgruppen för utbildningar. Pågående arbete med att se över och hitta rätt i utbildningsmaterialAnders Westin och Klara Nordström.

Användartester i vardagen. Anders Stenebo

Utbildningstillfälleshantering på Linnéuniversitetet.
Jirina Fahlen Jonsson, Linnéuniversitetet.

Utbildning på forskarnivå. Så arbetar vi vid KI.
Cecilia Lind och Eva Ringnell, Karolinska institutet.

Utbildning på forskarnivå. Så arbetar vi vid SU.
Susanne Stenius och Nicole Wickman, Stockholms universitet.

Arbetet med de studieadministrativa processerna.
Ida Francke, BTH.

Avrundning och sammanfattning. Mauritz Danielsson.

2018-11-26 | Malin Eivergard