Demonstrationer vid ny version (sprintdemo)

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer och visar på nyheter i gränssnittet. Alla lärosäten är välkomna att delta i webbmötet. Demonstrationerna sker i Zoom.

Vi spelar in demonstrationerna så missar du demonstrationen så kan du titta på mötet i efterhand. Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Kommande datum under Kalendern

Under Kalendern hittar du datum för kommande demonstrationer.

Genomförda inspelningar

Version Datum Agenda/inspelning
1.39 17/12 2019
 • Förbättringar i ”Utdata: Studieaktivitet och –finansiering”
 • Förenklad inläggning av Studieaktivitet och -finansiering
 • Förbättringar i nationella översikten
 • Resultatintyg: avgränsa på kurspaketering

Länk till inspelning
Presentation

1.38 3/12 2019
 • Rapport: Utfall HST och HPR
 • Massetablera identiteter med dubblettkontroll
 • Inställning för återautentisering av andra meriter
 • Titel i bevis

Länk till inspelning
Presentation

1.37 19/11 2019
 • Förbättringar i nationell översikt
 • Förbättringar i betavyn resultatöversikt
 • Ändra resultatnotering som använts

Länk till inspelning
Presentation

1.36 5/11 2019
 • Massinläggning av resultat
 • Förbättring av resultatrapportering på aktivitetstillfälle
 • Koppla annat resultat till kurspaketering
 • Förbättringar i nationell översikt

Länk till inspelning
Presentation

1.35 21/10 2019
 • Konfiguration av startsida
 • Förbättringar i nationell översikt
 • Personnummer visas i studentgränssnittet
 • Information om migrering av medarbetarrättigheter

Länk till inspelning
Presentation, Presentation om migrering av medarbetarrättigheter

1.34 8/10 2019
 • Resultatrapportering för en student
 • Förbättring betastartsidan
 • Sortering av deltagare, aktivitetstillfälle
 • Förbättringar nationell översikt

Länk till inspelning, Tillägg till inspelningen
Presentation

1.33 23/9 2019
 • Förbättringar Nationell översikt
 • Ny systemaktivitet för att hantera flera registreringsperioder

Länk till inspelning
Presentation

1.32 10/9 2019
 • Förbättringar Individuella tillfällen
 • Förbättringar Betastartsidan
 • Förbättringar Nationell översikt
 • Återkopplingsformulär
 • Bevisdokument öppnas i fast ordning
 • Ta bort beviskombinationer
 • Förbättringar i ”kurstillfällessök”
 • Snabbsök för kurskod och personnummer

Länk till inspelning (Obs! P.g.a. tekniskt strul börjar inspelningen ca 45 sekunder in i filmen.), tillägg till inspelningen
Presentation

1.31 13/8 2019
 • Nyheter betastartsida: organisationsrättigheter
 • Medarbetarrättigheter: förbättring av att begränsa på student
 • Nationell översikt för student
 • Intyg: ta med sparad text
 • Utsökning för undantag till anmälan inom program: studenter med spärr tas ej med
 • Publicera sparade utsökningsparametrar
 • Hantera andra användares sparade sparade utsökningsparametrar
 • Koppling till lärosäte vid etablering
 • Utdata utbytesstudier: utökade utsökningsmöjligheter

Länk till inspelning
Presentation

1.30 19/6 2019
 • Datum vid uppdateringar i Studentuppgifter
 • Ta bort utbildning i status utkast
 • Integrationsanvändare kan hanteras i medarbetarrättigheter
 • Resultatöversikten för student har ändrat utseende

Länk till inspelning
Presentation

1.29 5/6 2019
 • Ta med modulresultat i examensbevis
 • Ta bort utbildningstillfälle i status utkast
 • Mindre förbättringar i vyn för resultatrapportering
 • Nya rapporter:
  • Studenter utan påvisbar aktivitet
  • Studenter utan godkända resultat

Länk till inspelning

1.28 22/5 2019
 • Förbättring av Betastartsidan
 • Välja visning av resultatnoteringar vid resultatrapportering
 • Välja sig själv för avisering
 • Visa fler än 25 poster vid inläggning av förväntat deltagande
 • Förenklat flöde vid återupptagande av studier resp. tillfällesbyten på kurspaketeringstillfälle
 • Vad av periodtyp sparas i studieöversikt och studiedeltagande

Länk till inspelning samt kompletterande svar till inspelningen

1.27 8/5 2019
 • Förändrad periodväljare på nya startsidan.
 • Förbättringar av ärendekorgshantering.
 • Förbättring av SCB-rapporter.
 • Möjlighet att tillgodoräkna med mål: del av ”forskningsarbete utan angiven omfattning”.

Länk till inspelning

1.26 24/4 2019
 • Rätta andra meriter.
 • Rätta andra resultat.
 • Rätta tillgodoräknande avseende: annan specifikation och koppling till kurspaketering.
 • Tjänstekonfiguration av studentgränssnittet.
 • Modul utan angiven omfattning.

Länk till inspelning
Kompletterande svar och förtydliganden efter demonstrationen.

1.25 9/4 2019
 • Avvikande studietid
 • Möjligt att söka alla ärenden oavsett ärendetyp
 • Förbättring av val/anmälan i studentgränssnittet

Länk till inspelning

1.24 27/3 2019
 • Förbättringar ärendekorgar.
 • ”Anpassa” som egen funktion.
 • Utdata utbytesstudier, inredande alt utresande.
 • Enbart relevanta systemaktiviteter i studentprofilen.
 • Konfigurera rättigheter för resultatrapportering.
 • Rapporteringsrättigheter.
 • Startsida.

Länk till inspelning

1.23 13/3 2019
 • Ny dokumentmall och dokumentkonfiguration för Diploma Supplement 2019.
 • Förbättringar av hantering för tillgängligöra yttre/inte kurspaketering.
 • Filtreringstratten ändrad i rapportera- och attestera-flikarna.
 • Kod visas för studiefinansiering.

Länk till inspelning, tillägg till inspelningen

1.22 27/2 2019
 • Utdata för kurspaketering har utökats med möjlighet att söka och visa underliggande kurspaketeringar.

Länk till inspelning

1.21 13/2 2019
 • Ta bort/ångra kursval i studentgränssnittet.
 • Visning av studieaktivitet i studentgränssnittet.
 • Varning vid redan rapporterat resultat samma datum.
 • Rätta bevistexter och fotnoter.
 • Rätta uppgifter för utfärdat bevis.

Länk till inspelning

1.19 och 1.20 28/1 2019
 • Utdata deltagande kurspaketering.
 • Kurstillfällen man har eller kan utannonsera.
 • Länkar till aktivitetstillfällen.
 • Rätta delar av ett utfärdat bevis.
 • Hantera registreringar  och resultat för ersatt identitet (Nationell behörighet).

Länk till inspelning

2020-01-20 | Webmaster