Demonstrationer av nya versioner

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer av de kommande nyheterna och förbättringarna.

Kommande demonstrationer hittar du i kalendern

Genomförda demonstrationer

Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Version Datum Agenda/inspelning
1.95 5/7 2022
 • Praktik visas ut i resultatintyg

Inspelning
Presentation

1.94 21/6 2022
 • Förbättringar i deltagarlistan och ändringslogg för aktivitetstillfälle
 • Utannonsera och ändra status på flera utbildningstillfällen i ”Avancerad sökning”

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.93 7/6 2022
 • Dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera
 • Masshantering av attribut via ”Avancerad sökning”
 • Redigera lokala attribut
 • Varning vid ändring av attribut som ingår i plan
 • Dölja aktivitetstillfällestyper på lärosätet

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.92 24/5 2022
 • Avancerad sökning i utbildningsinformation
 • Sök utdata för studentärenden
 • Förbättringar i bevisärenden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.91 10/5 2022
 • Processtöd för program och programtillfälle
 • Ny behörighetsstyrning för ärende
 • Understatus för bevis- och tillgodoräknandeärenden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.90 25/4 2022
 • Processtöd

Inspelning
Presentation

1.89 12/4 2022
 • Nya lokala texter och kommande ansökan om tillgodoräknande

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.88 29/3 2022
 • Dela examen
 • Dela ej publicerad programtillfällesstruktur
 • Nytt attribut: Fristående kurs

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.87 15/3 2022
 • Redigera en publicerad lokal utbildningsmall
 • Dölja grunddatavärden i utbildningsinformation
 • Nya val av rättande lärare

Inspelning
Presentation

1.86 1/3 2022 Inspelning
Presentation
1.85 15/2 2022
 • Visa examensansökan
 • Se alla upplagor av plan

Inspelning
Presentation

1.84 1/2 2022
 • Skapa och lägga upp planeringsomgång

Inspelning
Presentation

1.82 och
1.83
18/1 2022
 • Studiedeltagande: Funktionalitet för att registrera utifrån tidsperiod är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera.
 • Utbildningsinformation: Plan, litteraturlistor, dokumentkonfigurarion.

Inspelning

1.81 21/12 2021
 • Generera en unik länk för ett utbildningstillfälle
 • Ta bort ej utannonserat utbildningstillfälle i status påbörjad
 • Utökad hantering för att begränsa och gruppera utifrån Lokal märkning i uppföljningsrapporterna

Inspelning
Presentation

1.80 7/12 2021
 • Lokala attribut

Inspelning
Presentation

1.79 23/11 2021
 • Inställningar för att hämta dokumentet ”The Swedish higher education system” direkt i Ladok

Inspelning
Presentation

1.78 9/11 2021
 • Studentärende: flera förbättringar i listningen av ärenden
 • Nytt tillstånd: ”Registrerad, perioden passerad” för kurser (eller motsvarande) som enligt dess utbildningstyp inte kan få resultat, t.ex. utbytesåtagande.

Inspelning
Presentation

1.77 26/10 2021
 • Bevisinställning för att endast skriva ut titel en gång på bevisdokument om originaltitel och alternativ titel är identiska

Inspelning
Presentation

1.76 12/10 2021
 • Bakgrundsbild på bevisdokument
 • Meriter hämtade via Emrex skapas som andra meriter

Inspelning
Presentation

1.75 28/9 2021
 • Avisering till medarbetare när studenter är klara för resultat på kurs
 • Förändringar i bevisärenden

Inspelning
Presentation

1.74 14/9 2021
 • Uppdaterade vyer för rapportera och attestera
 • Byta kursversion vid rapportering och attestering
 • Förändringar i resultatuppföljning och enpersonsrapportering
 • Anpassa kolumner som visas för aktivitetstillfällen
 • Kopiera aktivitetstillfälle
 • Utfärda sammanfogade examensdokument

Inspelning
Presentation

1.73 21/8 2021
 • Förbättringar i examensärenden
 • Kurser och annat innehåll listas när student lägger in avbrott eller återbud på kurspaketering

Inspelning
Presentation

2022-07-05 | Webmaster