Demonstrationer av nya versioner

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer av de kommande nyheterna och förbättringarna.

Kommande demonstrationer hittar du i kalendern

Genomförda demonstrationer

Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Version Datum Agenda/inspelning
2.14 27/3 2023
 • Studieavgifter: Hinder mot registrering om omfattningen överskrider det antal poäng som student har betalat för (omfattningsbegränsning).
 • Studieavgifter: En handläggare kan nu justera en students betalningsskyldighet och återskapa fakturor som tagits bort på grund av felaktigt beslut om studieavgiftsskyldighet (ny systemaktivitet).
 • Studieavgifter: Förbättringar av manuell hantering av studieavgiftsperioder i vyn Aktivering av utbildningstillfällen.
 • Utbildningsinformation: Nytt nationellt attribut ”Avser endast inriktning” för att välja inriktning för programtillfällen.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.13 13/3 2023
 • Utbildningsinformation: Enklare sätt att skapa inriktningstillfällen
 • Utbildningsinformation: Länkar från tillfällesstruktur till utbildning/utbildningstillfälle
 • Aktivitetstillfälle: Nytt sätt att skapa aktivitetstillfälle (Förhandsvisning, det levereras i vers. 2.14)

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.12 27/2 2023
 • Utbildningsinformation: Ny regel varnar om en studieperiod överskrider en terminsgräns
 • Utbildningsinformation: Ny regel varnar om den första studieperioden blir orimlig i omfattning

Inspelning del 1Inspelning del 2
Presentation
Chatt från mötet
Under mötet kunde en fråga om när reglerna läggs in i testmijön inte besvaras. Svar: Vi kommer lägga in svaret under måndagen 27/2

2.11 14/2 2023 Utbildningsplanering

 • Värdelistor kan skapas för lokala attribut, så att användarna kan välja värde utifrån en fördefinierad lista.
 • Information om urval kan läggas in i den nya grunddatakategorin Urvalsinformation. Det kan användas istället för attributet Urvalsmodell (fritextfält) och skickas över till EMIL.
 • När en process körs går det inte längre att byta status på en utbildning eller utbildningstillfälle manuellt.
 • Nya funktionaliteten Signalering kan användas för lärosätets integrationer, för att själva kunna definiera tillfällen då de ska få specifika händelser.

Nya studieavgiftshanteringen (i testmiljöer)

 • Ett utbildningstillfälle aktiveras nu automatiskt för den nya hanteringen om ett tillfälle inom samma utbildning är aktiverat sedan tidigare.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.10 31/1 2023
 • Utbildningsinformation: Värden som är beslutade i en plan blir nu också låsta och går inte längre att ändra i Utbildningsinformation. För att ändra värden i aktuella attribut behöver man skapa en ny version eller skapa en ny upplaga

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.8 + 2.9 17/1 2023
 • Processtöd: I processuppgiftskonfiguration är det nu möjligt att ta med studieperiod (inkl. omfattning), registreringsperiod och utbildningsområdesfördelning separat.
 • Processtöd: Lokala texter kan läggas till för specifika utbildningstyper. Texterna visas i ”Att-göra-fliken” för den som arbetar i process.

Inspelning
Presentation

2.7 20/12 2022
 • Nationell översikt: Höjd säkerhetsnivå för att se den nationella översikten

Inspelning
Presentation

2.6 6/12 2022
 • ProcesstödDölja flikarna ”Grunduppgifter” och ”Tilläggsuppgifter” i process

Inspelning
Presentation

2.5 22/11 2022
 • Processtöd: Göra anteckningar i en process
 • Processtöd: I fliken ”Att göra” grupperas obligatoriska attribut
 • Plan: Hämta plan i HTML-format

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.4 8/11 2022
 • Ny flik för att hantera moduler i Utbildningsinformation
 • Processtöd: Processuppgiftsåtgärd för att utannonsera utbildningstillfällen
 • Tillgodoräknande (moduler från tidigare kursversioner och vid val av ”Tillgodoräknas som” i ansökan om tillgodoräknande kan studenter inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen)

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.3 25/10 2022
 • Behörigheter: Nya systemaktiviteter och avgränsningar för att ta bort utbildning och utbildningstillfälle
 • Studieavgifter: Visning av status för studieavgiftsskydlighet

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.2 11/10 2022
 • Behörigheter: Visning av avgränsningar i behörighetsprofiler, nya systemaktiviteter och avgränsningar
 • Aktivitetstillfällen: statushantering och antal platser
 • Dokumentkonfiguration: Visning av standardvärden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.1 27/9 2022
 • Processhantering: Ge undantag från aktivering av process

Inspelning
Presentation

2.0 13/9 2022
 • Utbildningsinformation: Lokala attribut kan nu även skapas för moduler.
 • Avancerad sökning / Hantera flera: Attribut som är språkhanterade kan nu ändras via Avancerad sökning.
 • Processhantering: Möjlighet att ange vilka attribut som ska vara obligatoriska för en användare att fylla i för en viss processuppgift (steg).
 • Processhantering: Möjlighet att styra för vilka processtyper och utbildningstyper som processtödet (guide) ska användas på lärosätet.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.99 30/8 2022
 • Avancerad sökning: Uppdatering av värde via funktionen ”Hantera flera” ger direkt genomslag i sökresultatet
 • Processhantering: Sökningen på sidan ”Pågående arbete” fungerar numera på samma sätt som övriga sökningar i Ladok.

Inspelning
Presentation

1.98 16/8 2022 Inget demonstrerades

Inspelning
Presentation

1.95 5/7 2022
 • Praktik visas ut i resultatintyg

Inspelning
Presentation

1.94 21/6 2022
 • Förbättringar i deltagarlistan och ändringslogg för aktivitetstillfälle
 • Utannonsera och ändra status på flera utbildningstillfällen i ”Avancerad sökning”

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.93 7/6 2022
 • Dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera
 • Masshantering av attribut via ”Avancerad sökning”
 • Redigera lokala attribut
 • Varning vid ändring av attribut som ingår i plan
 • Dölja aktivitetstillfällestyper på lärosätet

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.92 24/5 2022
 • Avancerad sökning i utbildningsinformation
 • Sök utdata för studentärenden
 • Förbättringar i bevisärenden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.91 10/5 2022
 • Processtöd för program och programtillfälle
 • Ny behörighetsstyrning för ärende
 • Understatus för bevis- och tillgodoräknandeärenden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.90 25/4 2022
 • Processtöd

Inspelning
Presentation

1.89 12/4 2022
 • Nya lokala texter och kommande ansökan om tillgodoräknande

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2023-03-27 | Webmaster