Demonstrationer

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer och visar på nyheter i gränssnittet. Alla lärosäten är välkomna att delta i webbmötet.

Demonstrationer genomfördes tidigare i  Adobe Connect. Vi går i frebuari 2018 över till att genomföra mötena i Zoom.

Vi spelar in demonstrationerna så missar du demonstrationen så kan du titta på inspelningarna nedan.

Kommande datum under Kalendern

Under Kalendern hittar du datum för kommande demonstrationer.

Genomförda inspelningar

Sprint Datum Agenda/inspelning
Sprint 123 13/3 2019
 • Ny dokumentmall och dokumentkonfiguration för Diploma Supplement 2019
 • Förbättringar av hantering för tillgängligöra yttre/inte kurspaketering
 • Filtreringstratten ändrad i rapportera- och attesterafilkarna
 • Kod visas för studiefinansiering

Länk till inspelning, tillägg till inspelningen

Sprint 122 27/2 2019
 • Utdata för kurspaketering har utökats med möjlighet att söka och visa underliggande kurspaketeringar

Länk till inspelning

Sprint 121 13/2 2019
 • Ta bort/ångra kursval i studentgränssnittet
 • Visning av studieaktivitet i studentgränssnittet
 • Varning vid redan rapporterat resultat samma datum
 • Rätta bevistexter och fotnoter
 • Rätta uppgifter för utfärdat bevis

Länk till inspelning

Sprint 119-120 28/1 2019
 • Utdata deltagande kurspaketering
 • Kurstillfällen man har eller kan utannonsera
 • Länkar till aktivitetstillfällen
 • Rätta delar av ett utfärdat bevis
 • Hantera registreringar  och resultat för ersatt identitet (Nationell behörighet)

Länk till inspelning

Sprint 118 19/12
 • Tillfällig hantering vid timeout för rapporter
 • Student måste vara kopplat till lärosäte för individuella åtaganden/tillfällen
 • Administrera kursrättigheter och begränsa via studenter
 • Ansök om TG via studentgränssnittet
 • Utdata: deltagande kurstillfällen

Länk till inspelning

Sprint 117 5/12
 • Administrera kursrättigheter och begränsa via grupp
 • Utannonsera flera
 • Fördelning av ärenden till ärendekorgar
 • Bifoga bilaga till bevisansökan via studentgränssnittet
 • Utdata: deltagande kurstillfällen

Länk till inspelning

Sprint 116 21/11
 • Registrera flera utifrån tidsperiod
 • Finansieringsformsgrupp i HST och HPR
 • Utbildningstypsgrupp i HST och HPR
 • Förbättringar i Studentgränssnittet
  • Summeringar även av modulresultat för oavslutade kurser
  • Möjlighet att logga in på annat lärosäte (släpptes i 1.15.0)
  • Tydligare visning av e-post (släpptes i 1.15.0)

Länk till inspelning

Sprint 115 7/11
 • Ärendekorgar
 • Kompletterande uppgifter vid bevishantering
 • Tydligare visning vid resultatrapportering
  • Tillgodoräknande på hel modul
  • Borttag av utkast vid avbrott

Länk till inspelning

Sprint 114 24/10
 • Skapa favoriter för attestant
 • Begränsning vid val för avisering för attestering
 • Studentgränssnittet
  • Nya resultat
  • Summeringar
  • Tydligare visning av deltagande på studieperiod
  • Resultat visas vid avbrott
 • Resultatrapportering vid avbrott
 • Studentöversikt – fäll ut för flera kurser samtidigt
 • Registervårda struktur med avseende på inriktning
 • Aktivt välja avvecklade/inställda i utbildningsinformation
 • Bifoga bilaga

Länk till inspelning

Sprint 113 10/10
 • Hänvisa till beslutshandling
 • Koppla resultatnotering
 • Välja kurs till resultatintyg
 • Rätta titel
 • Söka på kurskod i ”struktur”
 • Skapa en Ärendekorg

Länk till inspelning

Sprint 112 26/9
 • Justerad innebörd av systemaktiviteter för registrering/omregistrering för studieperiod/registreringsperiod
 • Länk till aktivitetstillfälle med aktuell anmälningsperiod visas i studentgränssnittet även för oavslutade kurser
 • Utdata: resultat
  • Ändrad utsökning
  • Visas i utsökningen om moduler är helt tillgodoräknade

Länk till inspelning

Sprint 111 12/9
 • Avisera vid flaggning av borttagning av resultat
 • Nya knappar för hämtning av intyg
 • Behörighet för ändringsloggarna
 • Import av kurspaketeringstillfällesantagningar
 • Förhindra förväntat deltagande om deltagande redan finns
 • Förbättringar i Sök population
 • Utdata resultat

Länk till inspelning

Sprint 110 29/8
  • Import av kurstillfällesantagningar
  • Dokumentera beslut, sammanfört under studentuppgifter
 • Lärosäten kopplade till studenten visas
 • Sök population – sökpanel för förväntat deltagande, kurs
 • Tilldela ärende till mig själv
 • Nya systemaktiviteter

Länk till inspelning

Sprint 109 16/8
 • Export till csv från Utdata
 • Sök population –panel för förväntat deltagande kurspaketering
 • Avstängd student kan inte anmäla till aktivitetstillfälle
 • TG-förbättringar
  • Eppn visas vid klarmarkering
  • Kunna välja bland studentens alla kurspaketeringar
  • Inte möjligt att välja del av kurs som mål om avbrott..
 • GUI-förbättringar
  • Sorteringsordning vid utsökning
  • Inställt visas i sök av kurs och kurspaketering
  • Visa dokumenterat uppehåll efter återupptagande
  • Sortering av uppehåll vid flera poster
  • Noteringar visas helt i examensansökan
  • Endast senaste version av utbildning visas vid utsökning

Länk till inspelning

Sprint 108 29/6
 • Tidigare resultatnoteringar visas vid rapportera
 • Förbättringar registeringintyg
 • Förbättringar i aktivitetstillfälle
 • Favoriter, klara för resultat, attestering, borttag
 • Anteckningar
 • Summeringar visas för kurspaketeringar
 • Sidfot

Länk till inspelning

Sprint 107 20/6
 • Tydligare vid tillfällesbyten
 • Överlapp i Bevis (samt påminnelse om ta bort fotnot)
 • Medarbetarrättigheter
 • Favoriter på startsidan
 • Bättre möjlighet att välja rätt Extern Part

Länk till inspelning

Sprint 106 7/6
 • Utbildningstyp visas för annat resultat
 • Exportera underlag för resultat
 • Genväg för studieaktivitet och -finansiering
 • För kurs följer nu även valbara moduler med vid ny version
 • Sök alla utifrån registrering/resultat på kurs

Länk till inspelning

Sprint 105 24/5
 • Visa ta bort behörighetsprofiler
 • Ny hantering av rättigheter för attestering
 • Varning om resultatnotering lämnas tom
 • Aviserade attesteringar
 • Klara för resultat (visar ej studenter med tidigt avbrott)
 • Betygsfördelning i resultatintyg
 • Hantera flera utbildningstillfällen ange regperiod
 • Möjligt att läsa överlapp
 • Söka även på eng benämning för grunddata

Länk till inspelning

Sprint 104 9/5
 • CSN – fördröjning av avbrott
 • Möjligt att välja bort bevis – property
 • Ta bort registrering efter studieperiodensslut
 • Hantera flera bryr sig inte om studieordning
 • Skapa uppdatera stukturer ny systemaktivitet
 • Anmälningsavgift för kurspaketeringstillfälle

Länk till inspelning

Sprint 103 26/4
 • Ytterligare uppgifter visas för kurspaketeringstillfälle i studiedeltagande vyn
 • Flytta förväntat kurstillfällesdeltagande
 • Tydligare visning vid borttag av resultat
 • Sök population, ange samma period
 • Rättning av felstavad/komplettering benämning – uppdatering i Uppföljning.

Länk till inspelning

Sprint 102 12/4
 • Valbart om anonymiseringskod ska visas i studentgränssnittet
 • Ytterligare uppgifter visas för kurspaketeringstillfälle i studiedeltagande vyn
 • Tydligare information vid kurstillfällesbyten då anmälan till aktivitetstillfälle finns
 • Möjligt att ändra placering i plan även kurser har avbrott, återbud, förväntat deltagande

Länk till inspelning

Sprint 101 29/3
 • Bättre felmeddelande vid Sök av utbildning under studiedokumentation
 • Periodväljare i utbildningsinformation
 • Tillfällesbyte till individuellt kurstillfälle
  • Version visas
 • Dokumentera ISP, Beslut om antagning vid förväntat deltagande
 • Studieavgiftsbetalning även då kurstillfällen saknas
 • Dokumentera beslut om tillgodoräknande
 • Ta bort avbrott på kurs trots avbrott på paketering
 • Förbättringar resultat
  • Hinder att klarmarkera om resultat är förberett för att tas bort
  • Visa skrivningspoäng vid resultat på hel kurs
  • CSV från resultatuppföljning
  • Resultatnoteringar från tidigare kurstillfällen visas efter kurstillfällesbyte
 • Informationsbehörighet på utbildningstypsgruppering i SD

Länk till inspelning

Sprint 100 15/3
 • Språkinställning, (gäller i webbläsaren)
 • Visa senaste kursregistrering, filtrera
 • Flytta paketeringstillfällesdeltagande
 • Återuppta efter uppehåll
 • Kurstillfällselista – Klara för kursresultat
 • Visa resultatnoteringar som hör till tidigare kursversioner
 • Fördefiniera bevistexter för beviskombination
 • Dagens datum variabel
 • Visa att version tillkommit vid hantera flera i utbildningsinformation

Länk till inspelning

Sprint 99 1/3
 • Tillfällen efter borttag av hinder, tex spärr
 • Lägg till individuellt kurstillfälle under fristående kurser
 • Visa status och antal studenter vis sökning av kurs
 • Förbättring i studentgränssnittet vid anmälan och avanmälan för aktivitetstillfälle
 • Historik för användare
 • Manuellt koppla student till lärosätet
 • Tillfälligt ändra namn på utfärdat bevis
 • Fotnotshantering
 • Manuellt flöde för att ta beslut utanför systemet när man utfärdar bevis

Länk till inspelning

Sprint 98 15/2
 • Förbättringar i bevis; välja typsnitt, samt endast en fotnot för TG
 • Masshantera statusövergång för kurstillfälle
 • Aktivitetsgrad i registreringsintyg
 • Möjlighet att inte ta med oavslutade i resultatintyg
 • ISP i STUDENTGRÄNSNITT
 • Utdata Aktör
  Länk till inspelning
Sprint 97 1/2
 • Resultatintyg i Studentgränssnittet
 • Utfärdande ordning i bevis
 • Summera andra resultat i översikt
 • Ändra placering i studieplan för avklarad kurs
 • Avbryt publicering för tillfällesstrukturer
 • Ta bort förväntat deltagande kurspaketeringstillfälle
 • Utdata studieaktivitet-studiefinansiering
 • Importera användarbehörigheter

Länk till inspelning

Sprint 96 18/1
 • Informationsbehörighet i utbildningsinformation aktiveras nu!
 • Filtrera Mina kurser
 • Resultatnoteringar kan visas för student
 • Avbrott på program i registreringsintyg
 • Summeringar inkluderar Annat resultat
 • Ta bort förväntat deltagande, flera studenter
 • Att utannonsering skett
 • Ändra struktur i organisation

Länk till inspelning

Sprint 95 21/12
 • Verifierbart intyg för förväntat deltagande
 • Deltagarlistan kurspaketeringstillfälle, välja att visa flera
 • Dokumentera antagningsbeslut
 • Visa bara aktuella finansieringstyper
 • Ange omfattning vid resultatrapportering, kurs utan angiven omfattning
 • Anonymkod, löpnummer
 • Avsluta många ärenden samtidigt
 • Rapport – Inaktiva studenter
 • Informationbehörigher – Lägga till i profiler inför nästa sprint

Länk till inspelning

Sprint 94 7/12
 • Möjlighet att begränsa och gruppera på bevisbenämning i rapporten Utfärdade bevis
 • Verifierbart registreringsintyg
 • Hantera annan merit
 • Dokumentera gemensam examen
 • Studieavgiftsbetalning på datumperiod

Länk till inspelning

Sprint 93 23/11
 • Enda prov
 • Återaktivera inställt utbildningstillfälle
 • TG i bevisansökan
 • Utökad möjlighet till regvård
 • Undantag från studieavgiftsbetalning
 • Möjlighet att hantera behörighetsvillkor manuellt

Länk till inspelning

Sprint 92 8/11
 • Kurs utan angiven omfattning
 • HPR-rapport – Sent inkomna prestationer
 • Gruppering i rapporter, ingår ej i vald gruppering
 • Utdata Uppehåll
 • Nytt informationsobjekt:
 • Sök student i gemensam studenttjänst

Länk till inspelning

Sprint 91 26/10
 • Resultat – Ta bort flera klarmarkerade resultat
 • Aktivitetstillfälle
  • prefix på anonymiseringskod
  • exportera till csv-fil
 • Flyttad vy – Sök population under Utdata
 • Utdata – Utfärdade bevis

Länk till inspelning

Sprint 90 12/10
 • Utökning av möjliga kurser att ta med i examensansökan
 • Begränsa registreringsintyg på period
 • Förbättringar i/kring Utbildningsinformation
  • Vid sök utbildning finns nu genväg, visa i UI
  • Aktuell version
  • Mer info i översikt-UI + länk till ingående delar/struktur
 • Återaktivera avvecklad utbildning
 • Utdata Utbytesstudier (utökning från tidigare sprint)

Länk till inspelning

Sprint 89  28/9
 • Ett urval av genomfört arbete i sprint 89
 • Avbrott i studentgränssnitt, avbrott inom 3 veckor/efter 3 veckor (kommer att vara tillgängligt om propertyn =true)
 • Annat resultat i resultatintyg, studentgränssnitt, student-översikt
 • Kurser från annat lärosäte vid examensutfärdande
 • Könsfördelning i genomströmning på kurspaketering
 • Utdata utbytesstudier

Länk till inspelning

Sprint 88 14/9
 • Omplacering av menyalternativ
 • Filtreringsval ligger kvar
 • Styra om anmälan till aktivitetstillfälle ska visas även vid godkänt resultat
 • Sök population via examen/precisering
 • Utdata studieavgiftsbetalning
 • Ta bort Resultatverifikat

Länk till inspelning

 Sprint 87  30/8
 • Resultat flaggade för borttag visas på startsidan
 • Studenter med hinder undantas vid massregistrering
 • Historik för aktivitetstillfällesanmälningar
 • Redovisning av kurs- och modulresultat inom ett kurspaketeringstillfälle
 • Lägga in studenters epost-adresser, flera
 • Ange överlapp mellan kurser
 • Skapa underlag för anmälan inom program
 • Skapa och överföra statistikfiler till SCB

Länk till inspelning

Sprint 86
(inkl. 85)
17/8
 • Startsidan – hantering innevarande termin
 • Skapa förväntat deltagande, import  – ”Massantagning”
 • Ta bort förväntat deltagande
 • Många moduler vid rapportering
 • Lägg till modul när Kurs är i status Komplett
 • Kursbevis i zipfil

Länk till inspelning

Sprint 84 22/6
 • Nya Informationsobjekt (IO) tänka för BI-verktyg
 • Uppgifter om tidigare resultat i resultatöversikten
 • Registervård av studieperiod för kurstillfällen i status komplett
 • Massetablera och exportera nyligen etablerade

Länk till inspelning

Visning och ev åtgärd efter ofullständigt tillfällesbyte via IK (ppt)

Sprint 83  8/6-17
 • Tydligare vid inmatning av titel för projektarbete
 • Genomströmning kurspaketeringstillfälle, uppehåll och examen
 • Vid registrering visas aktuell period
 • Länk från avklarade kurser till Resultatöversikten
 • Bättre visning av ”utgående moduler” i studentgränssnittet

Länk till inspelning

Sprint 82  24/5-17
 • Förbereda borttag av attesterade resultat
 • Massutfärda kursbevis
 • Spärra tillfällesstruktur för flera studenter

Länk till inspelning

Sprint 81 11/5-17
 • EMIL educationInfo och educationEvent
 • Personnummer
 • Aktivera avisering enbart för attestanter eller enbart för studenter
 • Sök population.

Länk till inspelning

Sprint 80 27/4
 • Hantering av adress i studentgränssnitt
 • Period i ordning i deltagarlista
 • Rapportering av kursresultat,
 • Spara utsökningar i uppföljning.

Länk till inspelning

Sprint 79  12/4-17
 • Utbytesstudier
 • Utresande
 • Förbättringar i grupphantering

Länk till inspelning

Sprint 78  30/3-17
 • Annat resultat och annan merit – hur det används och visas på olika ställen, i tillgodoräknande, i bevis, i resultatintyg och i översikten.

Länk till inspelning

Sprint 77 16/3-17
 • Se progress på kurstillfällen
 • Utföra val för en student i administratörsgränssnittet
 • Fler filtreringsval i deltagarlistan för kurspaketeringstillfällen

Länk till inspelning

Sprint 76 2/3-17
 • Övergripande om flikarna översikt respektive studiedeltagande,
 • Uppehåll
 • Tillfällesbyte
 • Lägga till fristående kurs
 • Individuellt åtagande

Länk till inspelning

Sprint 75 16/2-17
 • Avisering – aktuellt läge
 • Resultat på kurser inom paketering
 • Avgiftsskyldig student
 • Ärenden avseende alias
 • Masshantering av interimspersonnummer

Länk till inspelning

Sprint 74 2/2 -17
 • Studiebehörighet
 • Adresslista
 • Nationellt resultatintyg
 • Skapa alias

Länk till inspelning

Sprint 73 19/1-17
 • Kursversioner och hur de hanteras hos studenten och i rapporteringsläget
 • Omregistrering
 • Meddela läraren att vissa moment utgår i rapporteringen
 • Rapportera på endast en student
 • Intyg på studenten

Länk till inspelning

Här finner du demos från 2016 eller tidigare.

2019-03-13 | Malin Eivergard