Demonstrationer vid ny version

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer och visar på nyheter i gränssnittet. Alla lärosäten är välkomna att delta i webbmötet. Demonstrationerna sker i Zoom.

Vi spelar in demonstrationerna så missar du demonstrationen så kan du titta på mötet i efterhand. Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Kommande datum under Kalendern

Under Kalendern hittar du datum för kommande demonstrationer.

Genomförda inspelningar

Version Datum Agenda/inspelning
Version 1.32 10/9-19
 • Förbättringar Individuella tillfällen
 • Förbättringar Betastartsidan
 • Förbättringar Nationell översikt
 • Återkopplingsformulär
 • Bevisdokument öppnas i fast ordning
 • Ta bort beviskombinationer
 • Förbättringar i ”kurstillfällessök”
 • Snabbsök för kurskod och personnummer

Länk till inspelning (Obs! P.g.a. tekniskt strul börjar inspelningen ca 45 sekunder in i filmen.), tillägg till inspelningen
Presentation

Version 1.31 13/8-19
 • Nyheter betastartsida: organisationsrättigheter
 • Medarbetarrättigheter: förbättring av att begränsa på student
 • Nationell översikt för student
 • Intyg: ta med sparad text
 • Utsökning för undantag till anmälan inom program: studenter med spärr tas ej med
 • Publicera sparade utsökningsparametrar
 • Hantera andra användares sparade sparade utsökningsparametrar
 • Koppling till lärosäte vid etablering
 • Utdata utbytesstudier: utökade utsökningsmöjligheter

Länk till inspelning
Presentation

Version 1.30 19/6-19
 • Datum vid uppdateringar i Studentuppgifter
 • Ta bort utbildning i status utkast
 • Integrationsanvändare kan hanteras i medarbetarrättigheter
 • Resultatöversikten för student har ändrat utseende

Länk till inspelning
Presentation

Version 1.29 5/6-19
 • Ta med modulresultat i examensbevis
 • Ta bort utbildningstillfälle i status utkast
 • Mindre förbättringar i vyn för resultatrapportering
 • Nya rapporter:
  • Studenter utan påvisbar aktivitet
  • Studenter utan godkända resultat

Länk till inspelning

Version 1.28 22/5-19
 • Förbättring av Betastartsidan
 • Välja visning av resultatnoteringar vid resultatrapportering
 • Välja sig själv för avisering
 • Visa fler än 25 poster vid inläggning av förväntat deltagande
 • Förenklat flöde vid återupptagande av studier resp. tillfällesbyten på kurspaketeringstillfälle
 • Vad av periodtyp sparas i studieöversikt och studiedeltagande

Länk till inspelning samt kompletterande svar till inspelningen

Version 1.27 8/5 -19
 • Förändrad periodväljare på nya startsidan.
 • Förbättringar av ärendekorgshantering.
 • Förbättring av SCB-rapporter.
 • Möjlighet att tillgodoräkna med mål: del av ”forskningsarbete utan angiven omfattning”.

Länk till inspelning

Version 1.26 24/4 -19
 • Rätta andra meriter.
 • Rätta andra resultat.
 • Rätta tillgodoräknande avseende: annan specifikation och koppling till kurspaketering.
 • Tjänstekonfiguration av studentgränssnittet.
 • Modul utan angiven omfattning.

Länk till inspelning
Kompletterande svar och förtydliganden efter demonstrationen.

Version 1.25 9/4 -19
 • Avvikande studietid
 • Möjligt att söka alla ärenden oavsett ärendetyp
 • Förbättring av val/anmälan i studentgränssnittet

Länk till inspelning

Version 1.24 27/3 -19
 • Förbättringar ärendekorgar.
 • ”Anpassa” som egen funktion.
 • Utdata utbytesstudier, inredande alt utresande.
 • Enbart relevanta systemaktiviteter i studentprofilen.
 • Konfigurera rättigheter för resultatrapportering.
 • Rapporteringsrättigheter.
 • Startsida.

Länk till inspelning

Version 1.23 13/3 -19
 • Ny dokumentmall och dokumentkonfiguration för Diploma Supplement 2019.
 • Förbättringar av hantering för tillgängligöra yttre/inte kurspaketering.
 • Filtreringstratten ändrad i rapportera- och attestera-flikarna.
 • Kod visas för studiefinansiering.

Länk till inspelning, tillägg till inspelningen

Version 1.22 27/2 -19
 • Utdata för kurspaketering har utökats med möjlighet att söka och visa underliggande kurspaketeringar.

Länk till inspelning

Version 1.21 13/2 -19
 • Ta bort/ångra kursval i studentgränssnittet.
 • Visning av studieaktivitet i studentgränssnittet.
 • Varning vid redan rapporterat resultat samma datum.
 • Rätta bevistexter och fotnoter.
 • Rätta uppgifter för utfärdat bevis.

Länk till inspelning

Version 1.19-1.20 28/1 -19
 • Utdata deltagande kurspaketering.
 • Kurstillfällen man har eller kan utannonsera.
 • Länkar till aktivitetstillfällen.
 • Rätta delar av ett utfärdat bevis.
 • Hantera registreringar  och resultat för ersatt identitet (Nationell behörighet).

Länk till inspelning

Version 1.18 19/12-18
 • Tillfällig hantering vid timeout för rapporter.
 • Student måste vara kopplat till lärosäte för individuella åtaganden/tillfällen.
 • Administrera kursrättigheter och begränsa via studenter.
 • Ansök om TG via studentgränssnittet.
 • Utdata: deltagande kurstillfällen.

Länk till inspelning

Version 1.17 5/12-18
 • Administrera kursrättigheter och begränsa via grupp.
 • Utannonsera flera.
 • Fördelning av ärenden till ärendekorgar.
 • Bifoga bilaga till bevisansökan via studentgränssnittet.
 • Utdata: deltagande kurstillfällen.

Länk till inspelning

Version 1.16 21/11-18
 • Registrera flera utifrån tidsperiod.
 • Finansieringsformsgrupp i HST och HPR.
 • Utbildningstypsgrupp i HST och HPR.
 • Förbättringar i Studentgränssnittet.
  • Summeringar även av modulresultat för oavslutade kurser
  • Möjlighet att logga in på annat lärosäte (släpptes i 1.15.0)
  • Tydligare visning av e-post (släpptes i 1.15.0)

Länk till inspelning

Version 1.15 7/11-18
 • Ärendekorgar
 • Kompletterande uppgifter vid bevishantering
 • Tydligare visning vid resultatrapportering
  • Tillgodoräknande på hel modul
  • Borttag av utkast vid avbrott

Länk till inspelning

Version 1.14 24/10-18
 • Skapa favoriter för attestant
 • Begränsning vid val för avisering för attestering
 • Studentgränssnittet
  • Nya resultat
  • Summeringar
  • Tydligare visning av deltagande på studieperiod
  • Resultat visas vid avbrott
 • Resultatrapportering vid avbrott
 • Studentöversikt – fäll ut för flera kurser samtidigt
 • Registervårda struktur med avseende på inriktning
 • Aktivt välja avvecklade/inställda i utbildningsinformation
 • Bifoga bilaga

Länk till inspelning

Version 1.13 10/10-18
 • Hänvisa till beslutshandling
 • Koppla resultatnotering
 • Välja kurs till resultatintyg
 • Rätta titel
 • Söka på kurskod i ”struktur”
 • Skapa en Ärendekorg

Länk till inspelning

Version 1.12 26/9-18
 • Justerad innebörd av systemaktiviteter för registrering/omregistrering för studieperiod/registreringsperiod
 • Länk till aktivitetstillfälle med aktuell anmälningsperiod visas i studentgränssnittet även för oavslutade kurser
 • Utdata: resultat
  • Ändrad utsökning
  • Visas i utsökningen om moduler är helt tillgodoräknade

Länk till inspelning

Version 1.11 12/9-18
 • Avisera vid flaggning av borttagning av resultat
 • Nya knappar för hämtning av intyg
 • Behörighet för ändringsloggarna
 • Import av kurspaketeringstillfällesantagningar
 • Förhindra förväntat deltagande om deltagande redan finns
 • Förbättringar i Sök population
 • Utdata resultat

Länk till inspelning

Version 1.10 29/8-18
  • Import av kurstillfällesantagningar
  • Dokumentera beslut, sammanfört under studentuppgifter
 • Lärosäten kopplade till studenten visas
 • Sök population – sökpanel för förväntat deltagande, kurs
 • Tilldela ärende till mig själv
 • Nya systemaktiviteter

Länk till inspelning

2019-09-11 | Malin Eivergard