Demonstrationer av nya versioner

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer av de kommande nyheterna och förbättringarna.

Kommande demonstrationer hittar du i kalendern

Genomförda demonstrationer

Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Version Datum Agenda/inspelning
2.27 25/9 2023
 • Ny studieavgiftshantering kan aktiveras för gamla utbildningstillfällen
 • Regler på utbildningsmallar
 • Signalering: nya regler och ny signalmekanism
 • Förändringar i individuell studieplan (endast i test- och utbildningsmiljöer)

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.26 11/9 2023
 • Ny studieavgiftshantering: Automatisk aktivering av nya utbildningstillfällen går att stänga av
 • Ny studieavgiftshantering: Tydligare visning när fakturor är återskapade från en tidigare antagning
 • ISP: Fliken Handledare och Beslutsfattare har delats upp till två flikar ”Handledare och beslutsfattare” och ”Handledarsamtal”. Ny funktionalitet.
 • ISP: Fliken Grunduppgifter: Ny funktionalitet och förändringar i layout.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.25 28/8 2023
 • Extern part: Ny väljare för att lägga in värde för extern part
 • Litteraturlista: Möjlighet att kopiera tidigare upplaga
 • ISP (endast i test- och utbildningsmiljöer)Möjlighet att följa upp avhandlingsarbete, nytt sätt att hantera delarbeten.

Inspelning
Chatt från mötet
Presentation

2.21 3/7 2023
 • Utbildningsplanering: Ny signalmekanism, ”Vid uppdatering”
 • Studieavgifter: Tre nya mejlaviseringar till studenter
 • Studieavgifter: Möjlighet att manuellt skapa fakturor
 • Studieavgifter: Ny utdata-funktion

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.20 19/6 2023
 • Processtöd: Ny processtyp för att skapa processer av typen kurspakettillfälle
2.19 2/6 2023
 • Studieavgifter: Datum för sista betalningsdag kan nu ställas in per lärosäte samt masshanteras för specifika utbildningstillfällen.
 • Studieavgifter: Omfattning för en enskild faktura kan nu redigeras.
 • Utbildningsinformation: Nytt attribut för att ange behörighet, attributet är kopplat till grunddatakategorin ”Behörighetsinformation”. Attributet kan användas på utbildningstyperna: 2007GKURS, 2007AKURS, 2007PRG, 2007KP, 2007INR, FUPKURS, FUPKP.
 • Utbildningsinformation: Fliken ”Ingående delar” på kurs har tagits bort och ersatts helt av fliken ”Moduluppsättning”, fliken är inte längre märkt som BETA.

Inspelning
Presentation

2.18 23/5 2023
 • Varningsmeddelande för personer som loggar in utan AL2
 • Ange flera värden för lokala attribut (utbildningsinformation)
 • Nyheter i moduluppsättningsfliken (utbildningsinformation)
 • Ny söksida för grunddata

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.17 8/5 2023
 • Studieavgifter: Om spärr finns på tillfällesantagningen kan fakturor inte längre skickas ut.
 • Processtöd: Attribut kan visas i läsläge (read only) via inställning i processuppgifts-konfigurationen.
 • Utbildningsinformation: Kurser på grund- och avancerad nivå kan inte längre höjas till status komplett om moduler saknas.
 • Utbildningsinformation: Skydd mot att användare (som arbetar med samma utbildning eller utbildningstillfälle) sparar över varandras ändringar.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.16 24/4 2023
 • Studieavgifter: Nya studieavgiftshanteringen kan användas för individuella tillfällen.
 • Studieavgifter: Undantag kan läggas även på en enskild faktura.
 • Studiedeltagande: Varningstriangel visas i deltagarlistan om det finns behörighetsvillkor på kurspaketeringstillfället

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.15 11/4 2023
 • Ladok för studenter: Lärosäten kan nu lägga in lokal text på startsidan.
 • Studieavgifter: Möjlighet att lägga in engelsk logotyp för fakturor och betalningsbekräftelser.
 • Utbildningsinformation: Nya attributet för ”Avser endast inriktning”

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.14 27/3 2023
 • Studieavgifter: Hinder mot registrering om omfattningen överskrider det antal poäng som student har betalat för (omfattningsbegränsning).
 • Studieavgifter: En handläggare kan nu justera en students betalningsskyldighet och återskapa fakturor som tagits bort på grund av felaktigt beslut om studieavgiftsskyldighet (ny systemaktivitet).
 • Studieavgifter: Förbättringar av manuell hantering av studieavgiftsperioder i vyn Aktivering av utbildningstillfällen.
 • Utbildningsinformation: Nytt nationellt attribut ”Avser endast inriktning” för att välja inriktning för programtillfällen.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.13 13/3 2023
 • Utbildningsinformation: Enklare sätt att skapa inriktningstillfällen
 • Utbildningsinformation: Länkar från tillfällesstruktur till utbildning/utbildningstillfälle
 • Aktivitetstillfälle: Nytt sätt att skapa aktivitetstillfälle (Förhandsvisning, det levereras i vers. 2.14)

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.12 27/2 2023
 • Utbildningsinformation: Ny regel varnar om en studieperiod överskrider en terminsgräns
 • Utbildningsinformation: Ny regel varnar om den första studieperioden blir orimlig i omfattning

Inspelning del 1Inspelning del 2
Presentation
Chatt från mötet
Under mötet kunde en fråga om när reglerna läggs in i testmijön inte besvaras. Svar: Vi kommer lägga in svaret under måndagen 27/2

2.11 14/2 2023 Utbildningsplanering

 • Värdelistor kan skapas för lokala attribut, så att användarna kan välja värde utifrån en fördefinierad lista.
 • Information om urval kan läggas in i den nya grunddatakategorin Urvalsinformation. Det kan användas istället för attributet Urvalsmodell (fritextfält) och skickas över till EMIL.
 • När en process körs går det inte längre att byta status på en utbildning eller utbildningstillfälle manuellt.
 • Nya funktionaliteten Signalering kan användas för lärosätets integrationer, för att själva kunna definiera tillfällen då de ska få specifika händelser.

Nya studieavgiftshanteringen (i testmiljöer)

 • Ett utbildningstillfälle aktiveras nu automatiskt för den nya hanteringen om ett tillfälle inom samma utbildning är aktiverat sedan tidigare.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.10 31/1 2023
 • Utbildningsinformation: Värden som är beslutade i en plan blir nu också låsta och går inte längre att ändra i Utbildningsinformation. För att ändra värden i aktuella attribut behöver man skapa en ny version eller skapa en ny upplaga

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.8 + 2.9 17/1 2023
 • Processtöd: I processuppgiftskonfiguration är det nu möjligt att ta med studieperiod (inkl. omfattning), registreringsperiod och utbildningsområdesfördelning separat.
 • Processtöd: Lokala texter kan läggas till för specifika utbildningstyper. Texterna visas i ”Att-göra-fliken” för den som arbetar i process.

Inspelning
Presentation

2.7 20/12 2022
 • Nationell översikt: Höjd säkerhetsnivå för att se den nationella översikten

Inspelning
Presentation

2.6 6/12 2022
 • ProcesstödDölja flikarna ”Grunduppgifter” och ”Tilläggsuppgifter” i process

Inspelning
Presentation

2.5 22/11 2022
 • Processtöd: Göra anteckningar i en process
 • Processtöd: I fliken ”Att göra” grupperas obligatoriska attribut
 • Plan: Hämta plan i HTML-format

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.4 8/11 2022
 • Ny flik för att hantera moduler i Utbildningsinformation
 • Processtöd: Processuppgiftsåtgärd för att utannonsera utbildningstillfällen
 • Tillgodoräknande (moduler från tidigare kursversioner och vid val av ”Tillgodoräknas som” i ansökan om tillgodoräknande kan studenter inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen)

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.3 25/10 2022
 • Behörigheter: Nya systemaktiviteter och avgränsningar för att ta bort utbildning och utbildningstillfälle
 • Studieavgifter: Visning av status för studieavgiftsskydlighet

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.2 11/10 2022
 • Behörigheter: Visning av avgränsningar i behörighetsprofiler, nya systemaktiviteter och avgränsningar
 • Aktivitetstillfällen: statushantering och antal platser
 • Dokumentkonfiguration: Visning av standardvärden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2023-09-25 | Webmaster