Demonstrationer vid ny version (sprintdemo)

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer och visar på nyheter i gränssnittet. Alla lärosäten är välkomna att delta i webbmötet. Demonstrationerna sker i Zoom.

Vi spelar in demonstrationerna så missar du demonstrationen så kan du titta på mötet i efterhand. Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Kommande datum under Kalendern

Under Kalendern hittar du datum för kommande demonstrationer.

Genomförda inspelningar

Version Datum Agenda/inspelning
1.53 22/9 2020
 • Förändringar av vyn där resultat rapporteras eller attesteras för en student (”enpersonsrapportering”).
 • Under presentationen informerades även om kommande funktionalitet: ”Mina grupper”.

Inspelning
Presentation

1.52 8/9 2020
 • Nyheter på startsidan
 • Möjlighet att välja andra resultat från annat lärosäte vid tillgodoräknande och bevis
 • Mer information visas om tillgodoräknande på del av kurs i enpersonsrapporteringen
 • Uppdelad systemaktivitet för att anta flera studenter samtidigt

Inspelning
Presentation

1.51 18/8 2020
 • Registrering under avstängningsperiod
 • Filtrering av avvecklad/inställd utbildning eller utbildningstillfällen i utbildningsinformation
 • Tydligare loggning vid integration mot Ladok
 • Förbättrade felmeddelanden på verifieringssidan för intyg

Inspelning
Presentation

1.50 16/6 2020
 • Lägg till studieperiod via fliken ”Studiedeltagande”
 • Skicka mailavisering vid tilldelning av tillgodoräknandeärende

Inspelning
Presentation

1.49 2/6 2020
 • Förändring av krav på organisationsbehörighet vid tillfällesbyte
 • Ej möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns tillgodoräknande på hel kurs
 • Förbättring i ”Enpersonsrapporteringen”

Inspelning
Presentation

1.48 19/5 2020
 • Ny kontroll vid resultatrapportering
 • Lokala texter i ansökan om bevis

Efter demonstrationen hölls en frågestund om kommande förbättringar rörande resultatrapporteringen.

Inspelning
Presentation

1.47 5/5 2020
 • Ändringsbara intyg
 • Lokala texter i tillgodoräknandeansökan
 • Ny kontroll vid resultatrapportering
 • Förbättring vid avisering av nytt resultat

Inspelning
Presentation

1.45 + 1.46 21/4 2020
 • Bevisansökan i studentgränssnittet
 • Förändringar på startsidan
 • Ta bort resultat i enpersonsrapporteringen
 • Förbättringar i att hämta CSV-filer

Inspelning
Presentation

1.44 24/3 2020
 • Förändringar på startsidan
 • Anmälan på aktivitetstillfälle
 • Ny regel för ärendekorgar

Inspelning
Presentation

1.43 10/3 2020
 • Förbättringar i handläggningsprocessen för tillgodoräknande
 • Förbättringar i att ändra i attesterat resultat(enpersonsrapportering)
 • Förbättringar i Nationell översikt.

Länk till inspelning  (Obs! P.g.a. tekniska problem syns bilden ca 22 sekunder in i filmen.)
Presentation

1.42 25/2 2020
 • Ta bort noteringar i bevis- eller tillgodoräknandeärende
 • Lägg till enstaka studenter på aktivitetstillfälle
 • Förbättringar i nationella översikten

Länk till inspelning
Presentation

1.41 11/2 2020
 • Inställning för återautentisering
 • Betavyn för att rapportera på en student är ordinarie vy
 • Förbättringar i studentgränssnittet

Länk till inspelning
Presentation

1.40 28/1 2020
 • Masshantering för att ta bort registrering på kurstillfälle
 • Förbättringar i nationella översikten

Länk till inspelning
Presentation

1.39 17/12 2019
 • Förbättringar i ”Utdata: Studieaktivitet och –finansiering”
 • Förenklad inläggning av Studieaktivitet och -finansiering
 • Förbättringar i nationella översikten
 • Resultatintyg: avgränsa på kurspaketering

Länk till inspelning
Presentation

1.38 3/12 2019
 • Rapport: Utfall HST och HPR
 • Massetablera identiteter med dubblettkontroll
 • Inställning för återautentisering av andra meriter
 • Titel i bevis

Länk till inspelning
Presentation

1.37 19/11 2019
 • Förbättringar i nationell översikt
 • Förbättringar i betavyn resultatöversikt
 • Ändra resultatnotering som använts

Länk till inspelning
Presentation

1.36 5/11 2019
 • Massinläggning av resultat
 • Förbättring av resultatrapportering på aktivitetstillfälle
 • Koppla annat resultat till kurspaketering
 • Förbättringar i nationell översikt

Länk till inspelning
Presentation

1.35 21/10 2019
 • Konfiguration av startsida
 • Förbättringar i nationell översikt
 • Personnummer visas i studentgränssnittet
 • Information om migrering av medarbetarrättigheter

Länk till inspelning
Presentation, Presentation om migrering av medarbetarrättigheter

1.34 8/10 2019
 • Resultatrapportering för en student
 • Förbättring betastartsidan
 • Sortering av deltagare, aktivitetstillfälle
 • Förbättringar nationell översikt

Länk till inspelning, Tillägg till inspelningen
Presentation

2020-09-22 | Webmaster