Demonstrationer av nya versioner

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer av de kommande nyheterna och förbättringarna.

Kommande demonstrationer hittar du i kalendern

Genomförda demonstrationer

Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Version Datum Agenda/inspelning
2.5 22/11 2022
 • Processtöd: Göra anteckningar i en process
 • Processtöd: I fliken ”Att göra” grupperas obligatoriska attribut
 • Plan: Hämta plan i HTML-format

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.4 8/11 2022
 • Ny flik för att hantera moduler i Utbildningsinformation
 • Processtöd: Processuppgiftsåtgärd för att utannonsera utbildningstillfällen
 • Tillgodoräknande (moduler från tidigare kursversioner och vid val av ”Tillgodoräknas som” i ansökan om tillgodoräknande kan studenter inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen)

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.3 25/10 2022
 • Behörigheter: Nya systemaktiviteter och avgränsningar för att ta bort utbildning och utbildningstillfälle
 • Studieavgifter: Visning av status för studieavgiftsskydlighet

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.2 11/10 2022
 • Behörigheter: Visning av avgränsningar i behörighetsprofiler, nya systemaktiviteter och avgränsningar
 • Aktivitetstillfällen: statushantering och antal platser
 • Dokumentkonfiguration: Visning av standardvärden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

2.1 27/9 2022
 • Processhantering: Ge undantag från aktivering av process

Inspelning
Presentation

2.0 13/9 2022
 • Utbildningsinformation: Lokala attribut kan nu även skapas för moduler.
 • Avancerad sökning / Hantera flera: Attribut som är språkhanterade kan nu ändras via Avancerad sökning.
 • Processhantering: Möjlighet att ange vilka attribut som ska vara obligatoriska för en användare att fylla i för en viss processuppgift (steg).
 • Processhantering: Möjlighet att styra för vilka processtyper och utbildningstyper som processtödet (guide) ska användas på lärosätet.

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.99 30/8 2022 Avancerad sökning: Uppdatering av värde via funktionen ”Hantera flera” ger direkt genomslag i sökresultatet

Processhantering: Sökningen på sidan ”Pågående arbete” fungerar numera på samma sätt som övriga sökningar i Ladok.

Inspelning
Presentation

1.98 16/8 2022 Inget demonstrerades

Inspelning
Presentation

1.95 5/7 2022 Praktik visas ut i resultatintyg

Inspelning
Presentation

1.94 21/6 2022 Förbättringar i deltagarlistan och ändringslogg för aktivitetstillfälle

Utannonsera och ändra status på flera utbildningstillfällen i ”Avancerad sökning”

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.93 7/6 2022 Dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera

Masshantering av attribut via ”Avancerad sökning”

Redigera lokala attribut

Varning vid ändring av attribut som ingår i plan

Dölja aktivitetstillfällestyper på lärosätet

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.92 24/5 2022 Avancerad sökning i utbildningsinformation

Sök utdata för studentärenden

Förbättringar i bevisärenden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.91 10/5 2022 Processtöd för program och programtillfälle

Ny behörighetsstyrning för ärende

Understatus för bevis- och tillgodoräknandeärenden

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.90 25/4 2022 Processtöd

Inspelning
Presentation

1.89 12/4 2022 Nya lokala texter och kommande ansökan om tillgodoräknande

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.88 29/3 2022 Dela examen

Dela ej publicerad programtillfällesstruktur

Nytt attribut: Fristående kurs

Inspelning
Presentation
Chatt från mötet

1.87 15/3 2022 Redigera en publicerad lokal utbildningsmall

Dölja grunddatavärden i utbildningsinformation

Nya val av rättande lärare

Inspelning
Presentation

1.86 1/3 2022 Inspelning
Presentation
1.85 15/2 2022 Visa examensansökan

Se alla upplagor av plan

Inspelning
Presentation

1.84 1/2 2022 Skapa och lägga upp planeringsomgång

Inspelning
Presentation

1.82 och
1.83
18/1 2022
Studiedeltagande: Funktionalitet för att registrera utifrån tidsperiod är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera.

Utbildningsinformation: Plan, litteraturlistor, dokumentkonfigurarion.

Inspelning

1.81 21/12 2021 Generera en unik länk för ett utbildningstillfälle

Ta bort ej utannonserat utbildningstillfälle i status påbörjad

Utökad hantering för att begränsa och gruppera utifrån Lokal märkning i uppföljningsrapporterna

Inspelning
Presentation

1.80 7/12 2021 Lokala attribut

Inspelning
Presentation

2022-11-22 | Webmaster