Demonstrationer vid ny version (sprintdemo)

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer och visar på nyheter i gränssnittet. Alla lärosäten är välkomna att delta i webbmötet. Demonstrationerna sker i Zoom.

Vi spelar in demonstrationerna så missar du demonstrationen så kan du titta på mötet i efterhand. Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Kommande datum under Kalendern

Under Kalendern hittar du datum för kommande demonstrationer.

Genomförda inspelningar

Version Datum Agenda/inspelning
1.44 24/3
 • Förändringar på startsidan
 • Anmälan på aktivitetstillfälle
 • Ny regel för ärendekorgar

Inspelning
Presentation

1.43 10/3 2020
 • Förbättringar i handläggningsprocessen för tillgodoräknande
 • Förbättringar i att ändra i attesterat resultat(enpersonsrapportering)
 • Förbättringar i Nationell översikt.

Länk till inspelning  (Obs! P.g.a. tekniska problem syns bilden ca 22 sekunder in i filmen.)
Presentation

1.42 25/2 2020
 • Ta bort noteringar i bevis- eller tillgodoräknandeärende
 • Lägg till enstaka studenter på aktivitetstillfälle
 • Förbättringar i nationella översikten

Länk till inspelning
Presentation

1.41 11/2 2020
 • Inställning för återautentisering
 • Betavyn för att rapportera på en student är ordinarie vy
 • Förbättringar i studentgränssnittet

Länk till inspelning
Presentation

1.40 28/1 2020
 • Masshantering för att ta bort registrering på kurstillfälle
 • Förbättringar i nationella översikten

Länk till inspelning
Presentation

1.39 17/12 2019
 • Förbättringar i ”Utdata: Studieaktivitet och –finansiering”
 • Förenklad inläggning av Studieaktivitet och -finansiering
 • Förbättringar i nationella översikten
 • Resultatintyg: avgränsa på kurspaketering

Länk till inspelning
Presentation

1.38 3/12 2019
 • Rapport: Utfall HST och HPR
 • Massetablera identiteter med dubblettkontroll
 • Inställning för återautentisering av andra meriter
 • Titel i bevis

Länk till inspelning
Presentation

1.37 19/11 2019
 • Förbättringar i nationell översikt
 • Förbättringar i betavyn resultatöversikt
 • Ändra resultatnotering som använts

Länk till inspelning
Presentation

1.36 5/11 2019
 • Massinläggning av resultat
 • Förbättring av resultatrapportering på aktivitetstillfälle
 • Koppla annat resultat till kurspaketering
 • Förbättringar i nationell översikt

Länk till inspelning
Presentation

1.35 21/10 2019
 • Konfiguration av startsida
 • Förbättringar i nationell översikt
 • Personnummer visas i studentgränssnittet
 • Information om migrering av medarbetarrättigheter

Länk till inspelning
Presentation, Presentation om migrering av medarbetarrättigheter

1.34 8/10 2019
 • Resultatrapportering för en student
 • Förbättring betastartsidan
 • Sortering av deltagare, aktivitetstillfälle
 • Förbättringar nationell översikt

Länk till inspelning, Tillägg till inspelningen
Presentation

1.33 23/9 2019
 • Förbättringar Nationell översikt
 • Ny systemaktivitet för att hantera flera registreringsperioder

Länk till inspelning
Presentation

1.32 10/9 2019
 • Förbättringar Individuella tillfällen
 • Förbättringar Betastartsidan
 • Förbättringar Nationell översikt
 • Återkopplingsformulär
 • Bevisdokument öppnas i fast ordning
 • Ta bort beviskombinationer
 • Förbättringar i ”kurstillfällessök”
 • Snabbsök för kurskod och personnummer

Länk till inspelning (Obs! P.g.a. tekniskt strul börjar inspelningen ca 45 sekunder in i filmen.), tillägg till inspelningen
Presentation

1.31 13/8 2019
 • Nyheter betastartsida: organisationsrättigheter
 • Medarbetarrättigheter: förbättring av att begränsa på student
 • Nationell översikt för student
 • Intyg: ta med sparad text
 • Utsökning för undantag till anmälan inom program: studenter med spärr tas ej med
 • Publicera sparade utsökningsparametrar
 • Hantera andra användares sparade sparade utsökningsparametrar
 • Koppling till lärosäte vid etablering
 • Utdata utbytesstudier: utökade utsökningsmöjligheter

Länk till inspelning
Presentation

1.30 19/6 2019
 • Datum vid uppdateringar i Studentuppgifter
 • Ta bort utbildning i status utkast
 • Integrationsanvändare kan hanteras i medarbetarrättigheter
 • Resultatöversikten för student har ändrat utseende

Länk till inspelning
Presentation

1.29 5/6 2019
 • Ta med modulresultat i examensbevis
 • Ta bort utbildningstillfälle i status utkast
 • Mindre förbättringar i vyn för resultatrapportering
 • Nya rapporter:
  • Studenter utan påvisbar aktivitet
  • Studenter utan godkända resultat

Länk till inspelning

1.28 22/5 2019
 • Förbättring av Betastartsidan
 • Välja visning av resultatnoteringar vid resultatrapportering
 • Välja sig själv för avisering
 • Visa fler än 25 poster vid inläggning av förväntat deltagande
 • Förenklat flöde vid återupptagande av studier resp. tillfällesbyten på kurspaketeringstillfälle
 • Vad av periodtyp sparas i studieöversikt och studiedeltagande

Länk till inspelning samt kompletterande svar till inspelningen

1.27 8/5 2019
 • Förändrad periodväljare på nya startsidan.
 • Förbättringar av ärendekorgshantering.
 • Förbättring av SCB-rapporter.
 • Möjlighet att tillgodoräkna med mål: del av ”forskningsarbete utan angiven omfattning”.

Länk till inspelning

1.26 24/4 2019
 • Rätta andra meriter.
 • Rätta andra resultat.
 • Rätta tillgodoräknande avseende: annan specifikation och koppling till kurspaketering.
 • Tjänstekonfiguration av studentgränssnittet.
 • Modul utan angiven omfattning.

Länk till inspelning
Kompletterande svar och förtydliganden efter demonstrationen.

1.25 9/4 2019
 • Avvikande studietid
 • Möjligt att söka alla ärenden oavsett ärendetyp
 • Förbättring av val/anmälan i studentgränssnittet

Länk till inspelning

1.24 27/3 2019
 • Förbättringar ärendekorgar.
 • ”Anpassa” som egen funktion.
 • Utdata utbytesstudier, inredande alt utresande.
 • Enbart relevanta systemaktiviteter i studentprofilen.
 • Konfigurera rättigheter för resultatrapportering.
 • Rapporteringsrättigheter.
 • Startsida.

Länk till inspelning

2020-03-24 | Webmaster