Webbutbildningar och supportstugor

Här har vi samlat alla våra webbutbildningar och supportstugor som redan ägt rum, sorterade efter datum.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.


Datum Ämne Inspelning och presentation
181129 Supportstuga innan årsredovisning
180828 Supportstuga inför terminsstart
Supportstuga för att besvara och lyfta frågor från lärosäten inför terminsstarten HT18.
Inspelning
Presentation
180612 Kurstillfällesbyten
Frågor besvaras angående kurstillfällesbyten.Material att ta del av innan inspelningen:

Inspelning
Frågor och svar från mötet
180426 Forskarnivå: examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning
Frågor besvaras angående examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå.Material att ta del av innan inspelningen:

Inspelning

Frågor och svar från mötet

180327 Utbytesstudier
Frågor besvaras angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.Material att ta del av innan inspelningen:

Inspelning
Frågor och svar från mötet
180228 Utbildning på forskarnivå: grunder och koncept
Frågor besvaras angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå. Ingen demo visas.Material att ta del av innan inspelningen:

Inspelning
Frågor och svar från mötet
171121 &
171207
Handlägga tillgodoräknande, 2 delar
Del 1: 
Genomgång av vanliga scenarier för tillgodoräknande, exempelvis: student vill tillgodoräkna sig del av kurs, student byter lärosäte och vill tillgodoräkna sig kurser från det tidigare lärosätet.Del 2: Genomgång av scenarier där det som tillgodoräknandet grundas på från början inte finns i Ladok, exempelvis: student har läst vid annat svenskt lärosäte som inte finns i nya Ladok och vill tillgodoräkna sig detta, student har varit på utbyte och vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning, student vill tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet. Genomgång av annat resultat och annan merit.
Inspelning, del 1
Presentation, del 1Inspelning, del 2
Presentation, del 2
 

171122

Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)
Fokus ligger på på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.Målgruppen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.
 Inspelning
Presentation
 171107 Hantera studenter på program med inriktning
 Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period.
Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.
 Inspelning
Presentation
171031 Handhavanden i uppföljning, samt presentation av nyheter

Genomgång av rapporterna i Uppföljning

Inpelning
171026 Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Utbildning på grundnivå/avancerad nivå
Demonstration av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.
Inspelning
171024 Studentinformation: interimspnr, pnr-byte, sekretesshantering, gemensamma persontjänsten
Genomgång av hur studentinformation integrerar med det nationella studentregistret (tidigare ”gemensamma studenttjänsten”). Vilka uppgifter får Ladok från vilka källor? Vilka uppgifter är ändringsbara och hur påverkas Ladok av ändringar i NyA och vice versa?
Inspelning
Presentation
171003 Behörighetsadministration – systemaktiviteter, behörighetsprofiler m.m.
Genomgång av hur användarbehörigheter fungerar i nya Ladok. Det inkluderar: hur behörighetsprofiler skapas med hjälp av systemaktiviteter, hur systemaktiviteterna är uppbyggda, hur studenternas behörigheter fungerar och var du hittar mer information om behörigheter och systemaktiviteter.Samt genomgång av vanliga frågor gällande behörigheter, ex. läsbehörigheter, hur styra vilken grunddata en användare kan ändra
Inspelning
Presentation
170912 Handlägga tillgodoräknande
I den här webbutbildningen tar vi upp frågor som uppstått i handläggning av tillgodoräknande och dess relation till examen i Ladok.
Inspelning
Presentation
170615 & 170823 Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart, 2 delar
Demonstration av hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, där del 2 är på djupare nivå.
Inspelning del 1
Inspelning del 2
170607 Samspelet mellan NyA och Ladok
Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.
Inspelning
Presentation
170112 &  170321 Programhantering och studieplan, 2 delar
Konceptet kring programhantering och studieplan, del 2 är en fördjupning av det som demonstreras i del 1. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.
Inspelning, del 1
Presentation, del 1
Inspelning, del 2
170310 Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen.
Inspelning (dåligt ljud i en del av inspelningen)
Presentation
170214 Bevishandläggning
Demonstration av hur du handlägger ett bevisärende för att utfärda examensbevis.
Inspelning
Presentation
170206 Bevisinformation
Genomgång och demonstration av hur du lägger upp mallar och kataloginformation för att kunna utfärda examensbevis.
Inspelning
Presentation
170127 Grunddata
Genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.
Inspelning
Presentation

 

2018-11-12 | Malin Eivergard