Tidigare demos

Här finner du sprintdemos från 2013 till 2016:

Sprint Datum Agenda/inspelning
Sprint 72  22/12-16
  • Sätta slutbetyg på kurser
  • Förbereda kurstillfället
  • Sätta igång ny termin
  • Registrera deltagare på kurstillfälle med flera studieperioder
    Länk till inspelning
Sprint 70-71  8/12-16
Version C2  7/5-16 Presentationsmaterial demo version C (ppt)

Länk till inspelning

Version B1  6/2-16 Presentationsmaterial demo_version B (ppt)

Länk till inspelning

Version A1 2/1-16

Presentationsmaterial demo version A (ppt)
Innehåller bland annat innehåller steg-för-steg beskrivning av det visade flödet.

Länk till inspelningen

Leverans 7  16/6-15 MIT-leverans 7 genomfördes den 22 maj 2015 med en större uppgradering till version 7.1 den 12 juni. Efter uppgraderingen genomfördes en demonstration av nyheterna i leveransen.

Länk till inspelningen
Presentationen som användes vid demon
Leverans 6  26/2-15  MIT-leverans 6 genomfördes den 9 februari 2015. I samband med leveransen genomfördes en genomgång av nyheter i MIT-miljön.

Länk till inspelningen

Leverans 5  2/10-2014 MIT-leverans 5 genomfördes den 15 september. I samband med leveransen genomfördes en kort genomgång av nya tjänster i MIT-miljön.

Se demon här

Leverans 4  12/4-14 MIT-leverans 4 genomfördes den 24 april. I samband med leveransen hölls en kort genomgång och demonstration av den nya funktionalitet som följde med leveransen.

Se demon här

Leverans 3 5/3-14 MIT-leverans 3 genomfördes den 3 februari. I samband med leveransen genomfördes en demonstration av den funktionalitet som tillkom i miljön.

Se demon här

 Leverans 2  25/9-13  MIT-leverans 2 genomfördes den 30 september 2013. Några dagars innan genomfördes en demonstration av nyheter, bland annat resultatrapportering, lärosätets organisation och behörigheter, examensfunktionalitet och nyheter i gränssnittet.

Se demon här

 Leverans 1  28/2-13

Projektets första renodlade demonstration den 28 februari handlade om resultatet av arbetet inom områdena studiedeltagande respektive utbildningsinformation.

Se demon här

 

2017-10-02 | Malin Eivergard