Demos

I samband med leveranser till MIT-miljön så demonstreras nyheter i gränssnittet. För att kunna hålla en bra dialog på demos är enbart de lärosäten som är i drift, och de som står närmast på tur, inbjudna. Övriga lärosäten får ta del av demos via inspelning.

Alla demonstrationer genomförs i Adobe Connect.

Sprint Datum Agenda/inspelning
Sprint 86
(inkl. 85)
17/8 Ladok3-sprintdemo_86 (inkl 85)

 • Startsidan – hantering innevarande termin
 • Skapa förväntat deltagande, import  – ”Massantagning”
 • Ta bort förväntat deltagande
 • Många moduler vid rapportering
 • Lägg till modul när Kurs är i status Komplett
 • Kursbevis i zipfil

Länk till inspelning

Sprint 84 22/6
 • Nya Informationsobjekt (IO) tänka för BI-verktyg
 • Uppgifter om tidigare resultat i resultatöversikten
 • Registervård av studieperiod för kurstillfällen i status komplett
 • Massetablera och exportera nyligen etablerade

Länk till inspelning

Visning och ev åtgärd efter ofullständigt tillfällesbyte via IK (PPT)

Sprint 83  8/6-17
 • Tydligare vid inmatning av titel för projektarbete
 • Genomströmning kurspaketeringstillfälle, uppehåll och examen
 • Vid registrering visas aktuell period
 • Länk från avklarade kurser till Resultatöversikten
 • Bättre visning av ”utgående moduler” i studentgränssnittet

Länk till inspelning

Sprint 82  24/5-17
 • Förbereda borttag av attesterade resultat
 • Massutfärda kursbevis
 • Spärra tillfällesstruktur för flera studenter

Länk till inspelning

Sprint 81 11/5-17 Demo: EMIL educationInfo och educationEvent, personnummer, Aktivera avisering enbart för attestanter eller enbart för studenter, sök population.

Länk till inspelning

Sprint 80 27/4 Demo: Hantering av adress i studentgränssnitt, period i ordning i deltagarlista, rapportering av kursresultat, spara utsökningar i uppföljning.

Länk till inspelning

Sprint 79  12/4-17 Demo: Utbytesstudier, utresande, förbättringar i grupphantering.

Länk till inspelning

Sprint 78  30/3-17 Demo: Annat resultat och annan merit – hur det används och visas på olika ställen, i tillgodoräknande, i bevis, i resultatintyg och i översikten.

Länk till inspelning

Sprint 77 16/3-17 Demo: Se progress på kurstillfällen, utföra val för en student i administratörsgränssnittet, fler filtreringsval i deltagarlistan för kurspaketeringstillfällen.

Länk till inspelning

Sprint 76 2/3-17 Demo: Övergripande om flikarna översikt respektive studiedeltagande, uppehåll, tillfällesbyte, lägga till fristående kurs, individuellt åtagande.

Länk till inspelning

Sprint 75 16/2-17 Demo: Avisering – aktuellt läge, resultat på kurser inom paketering, avgiftsskyldig student, ärenden avseende alias, masshantering av interimspersonnummer.

Länk till inspelning

Sprint 74 2/2 -17 Demo: Studiebehörighet, Adresslista, Nationellt resultatintyg, skapa alias.

Länk till inspelning

Sprint 73 19/1-17 Demo: Kursversioner och hur de hanteras hos studenten och i rapporteringsläget, omregistrering, meddela läraren att vissa moment utgår i rapporteringen, rapportera på endast en student, intyg på studenten.

Länk till inspelning

Sprint 72 22/12-16 Sätta slutbetyg på kurser, förbereda kurstillfället, sätta igång ny termin, registrera deltagare på kurstillfälle med flera studieperioder.

Länk till inspelning

Sprint 70-71 8/12-16 Demo: Aktivitetstillfälle, byta personnummer/hantering vid dubblerad identitet.

Länk till inspelning

Version C 27/5-16 Presentationsmaterial i PPT-format: demo version C

Länk till inspelning

Version B 16/2-16 Presentationsmaterial i PPT-format: demo_version_B_160216

Länk till inspelning

Version A 12/1-16

Demonstration av version A (Presentation från demon som bland annat innehåller steg-för-stegbeskrivning av det visade flödet. )

Länk till inspelningen

Leverans 7 16/6-15 MIT-leverans 7 genomfördes den 22 maj 2015 med en större uppgradering till version 7.1 den 12 juni. Efter uppgraderingen genomfördes en demonstration av nyheterna i leveransen.
Länk till inspelningen
Presentationen som användes vid demon
Leverans 6 26/2-15 MIT-leverans 6 genomfördes den 9 februari 2015. I samband med leveransen genomfördes en genomgång av nyheter i MIT-miljön.
Länk till inspelningen
Leverans 5 2/10-2014 MIT-leverans 5 genomfördes den 15 september. I samband med leveransen genomfördes en kort genomgång av nya tjänster i MIT-miljön.

Se demon här.

Leverans 4 12/4-14 MIT-leverans 4 genomfördes den 24 april. I samband med leveransen hölls en kort genomgång och demonstration av den nya funktionalitet som följde med leveransen.

Se demon här.

Leverans 3 5/3-14 MIT-leverans 3 genomfördes den 3 februari. I samband med leveransen genomfördes en demonstration av den funktionalitet som tillkom i miljön.

Se demon här.

Leverans 2 25/9-13 MIT-leverans 2 genomfördes den 30 september 2013. Några dagars innan genomfördes en demonstration av nyheter, bland annat resultatrapportering, lärosätets organisation och behörigheter, examensfunktionalitet och nyheter i gränssnittet. Se demon här.
28/2-13

Projektets första renodlade demonstration den 28 februari handlade om resultatet av arbetet inom områdena studiedeltagande respektive utbildningsinformation.

Se demon på https://connect.sunet.se/p9hcsyhonup/

2017-08-17 | rebecka guzman