Ladok

Möte kring gemensam utbildningsdatabas

2019-09-26

Idag använder lärosätena 15 olika utbildningsdatabaser. För att utreda nyttan av en gemensam utbildningsdatabas har en rapport arbetats fram som jämför olika möjliga lösningar. Rapporten Nyttoanalys för en gemensam utbildningsdatabas togs fram i samråd med lärosätena.

Rapporten har godkänts av styrelsen som vill ha mer underlag och ett beslut har fattats om en mer omfattande förstudie som utreder de olika aspekterna av en gemensam utbildningsdatabas. Förstudien ska vara klar i god tid innan stämman den 28 maj 2020.

I anslutning till NUAK-mötet i Göteborg anordnades ett möte med frågestund där Mauritz Danielsson, Malin Zingmark och Jan Winkle presenterade rapporten och svarade på frågor. Inbjudan till mötet skickades till lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson och det fanns rum för tre platser per lärosäte.

Läs presentationen

Under vår sida Utredningar kan du läsa om uppdraget, rapporten samt presentationen från mötet kring gemensam utbildningsdatabas.