Ladok

MIT-miljöer tas ner 19 december

2018-09-20

Efter årsskiftet 2018/2019 är alla lärosäten i produktion och behoven ser då annorlunda ut.

Den 19 december tas därför MIT-miljön (MIT-demo) ner eftersom den inte längre fyller sin tidigare funktion.
För övriga MIT-miljöer, MIT-integration och MIT-IK, gäller samma öde då de har spelat ut sin roll. Även dessa tas ned den 19 december.

Ny miljö för utveckling av integrationer

MIT-integration som har haft, och fortfarande har, en viktig roll för utveckling av lokala integrationer ersätts dock samtidigt av en ny miljö; Miljö för utveckling av integrationer. Denna miljö kommer att innehålla en kopia av data från produktionsmiljön och målsättningen är att den skall uppgraderas först av alla miljöer, det vill säga före testmiljön.