november

2022-11-24

2022-11-28 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – testmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Automatiska systemmeddelanden

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.

2022-11-24

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-24

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-24

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-24

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-23

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.5.2

Ladoksupporten

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-22

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.5.2

Ladoksupporten

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-22

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.5.2

Ladoksupporten

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-22

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.5.2

Ladoksupporten

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-21

Förlängt servicefönster i Ladok – integrationstestmiljö

Ladoksupporten

2022-11-25 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – integrationstestmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.