juni

2022-06-01

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.92.6

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

maj

2022-05-31

Planerat underhåll Ladok.se

Ladoksupporten

På torsdag, 2022-06-02 från kl 10.00 till kl 11.00 kommer Ladok.se påverkas av underhåll i webbmiljön.
Under denna period kommer Ladok.se inte att vara tillgängligt.

2022-05-30

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.92.5

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-30

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.92.5

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-30

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.92.5

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-30

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.92.5

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-25

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.92.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-25

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.92.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-25

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.92.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-05-25

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.92.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation