Ladok

2020-04-30

Nu har svaren kommit in från lärosätena angående ett  gemensam stöd för utbildningsplanering i Ladok.  Här redovisas de kommentarer som bedömts relevanta för beslut om den gemensamma lösningen ska utvecklas eller inte.

Övriga synpunkter har sammanställts och kommer att gås igenom av projektgruppen inför utveckling av den gemensamma lösningen, om beslutet blir att gå vidare och utveckla lösningen.