november

2021-11-11

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.78.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-11-10

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.78.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-11-09

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.78.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-11-08

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.78.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-11-08

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.78.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-11-08

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.78.0

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-11-08

Förlängd uppgradering i Ladok – testmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen av Ladok – testmiljö kommer att ta längre tid än vad vi tidigare har angett. Det innebär att miljön inte kommer att vara tillgänglig på utsatt tid. Just nu räknar vi med uppgraderingen bör bli klar omkring klockan 10.

 

2021-11-08

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.78

Automatiska systemmeddelanden

På tisdag, 2021-11-09 från kl 04 till kl 09 kommer Ladok – utbildningsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 09 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-11-08

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.78

Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2021-11-10 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-11-05

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.78.0

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation