mars

2021-03-03

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Ett fel som påverkar vissa lärosäten har upptäckts i version 1.62.2. Felet innebär att automatiska fotnoter om betygsskala inte kommer med i bevisdokumentet.

Observera att fotnoten i dessa fall syns i bevisärendet, och vid förhandsgranskning, men inte då pdf:en genereras i samband med utfärdande.

Rättning av felet pågår och vi återkommer så snart rättningen är ute i produktionsmiljön.  Vi uppmanar er att avvakta med utfärdande av bevis innan dess.

 

2021-03-03

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.62.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-03

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.62

Automatiska systemmeddelanden

På torsdag, 2021-03-04 från kl 04 till kl 09 kommer Ladok – utbildningsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 09 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-03-01

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.61.7

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-01

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.61.7

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-01

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.62.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-01

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.62.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-01

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.62.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-01

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.62

Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2021-03-03 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

februari

2021-02-28

Planerad uppgradering i Ladok – testmiljö – till version 1.62

Automatiska systemmeddelanden

På måndag, 2021-03-01 från kl 04 till kl 09 kommer Ladok – testmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 09 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.